Directorul General al Apa Nova, Mădălin Mihailovici, a răspuns câtorva întrebări pentru Capital legat de situația actuală a companiei și anumite perspective de viitor pentru Revista Top 300 Companii 2021.

Capital: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Mădălin Mihailovici: În ciuda perioadei dificile pe care o parcurgem, Apa Nova și-a menținut indicatorii de performanță care au consacrat-o drept liderul operatorilor de utilități din România, atingând o cifră de afaceri de 829 de milioane de lei în 2020, în creștere comparativ cu 2019. Prognoza pentru 2021 rămâne una optimistă, dar rezervată, cu o estimare de creștere de 5%.

Capital: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Mădălin Mihailovici: Apa Nova, furnizorul de apă potabilă și servicii de canalizare al Municipiului Bucureşti, a reușit să încheie anul 2020 cu un profit net de peste 98 milioane de lei, rezultat obținut ca urmare a eficientizării și digitalizării activităților pe toate palierele business-ului: operațional, comercial și resurse umane. Sperăm să menținem această evoluție pozitivă și în 2021.

Capital: Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

Mădălin Mihailovici: Doar pentru 2021, Apa Nova a prevăzut un buget de investiţii în valoare de nu mai puţin de 44 de milioane de euro, iar pentru anul ce vine planul investițional este în valoare de 48 milioane de euro.

În plus, continuăm implementarea noului program de investiţii al companiei, care urmăreşte patru axe strategice, respectiv:

– reducerea riscului de inundaţii în zonele centrale şi depresionare prin extinderea reţelei de canalizare pluviale şi menajere cu aproximativ 94 de kilometri, dar şi prin creşterea capacităţii de transport a reţelei existente în caz de evenimente pluviometrice extreme, lucrări estimate la o valoare de 89,92 milioane de euro;

– adaptarea infrastructurii de apă la nevoile actuale şi la dezvoltarea urbană prin redimensionarea sistemului de distribuţie a apei în Bucureşti şi în zonele limitrofe, proiect investiţional de care vor beneficia peste 645.000 de locuitori ai Capitalei. Astfel, se vor aloca fonduri în valoare de 57,75 milioane de euro, lucrările fiind estimate a se finaliza până în 2031;

– extinderea reţelelor de apă (aproximativ 132.8 kilometri) şi canalizare (aproximativ 91.4 kilometri) conform planului de dezvoltare urbană în vederea creării premisei de transformare sustenabilă a zonei metropolitane şi asigurării accesului la servicii de utilitate publică pe străzile necadastrate şi nesistematizate. Valoarea acestui program multianual se ridică la 81 milioane de euro, cu dată de finalizare în 2025;

– creşterea siguranţei sistemului de alimentare cu apă în caz de situaţii de urgenţă (cutremure de mare intensitate, poluări) prin construcţia unor surse independente strategice de apă (35 de puţuri de mare adâncime distribuite în toate sectoarele Capitalei) în valoare de 2,2 milioane de euro.

Capital: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest

an?

Mădălin Mihailovici: În context pandemic, în care am extins și intensificat programele uzuale de dezinfecţie a spaţiilor, a echipamentelor şi mijloacelor auto, am suplimentat dotările cu echipamente de protecție specifice, precum și cu materiale şi echipamente igienico-sanitare, am adaptat toate procesele la mediul digital, am dezvoltat și am implementat noi fluxuri de lucru pentru a înlesni și oferi angajaților și structurilor operaționale un cadru coerent pentru a-și desfășura activitatea, cea mai importantă investiție a fost, în ceea ce ne privește, în protecția sanitară și financiară a specialiștilor Apa Nova.

Ca rezultat, pe durata ultimului an, echipele noastre au lucrat cu o dedicare exemplară, punând siguranța clientului pe primul plan. Traducem acest efort al măsurilor extinse în context sanitar dificil printr-o investiție de peste 5.5 milioane de euro.

În paralel, am continuat binențeles implementarea programului de extindere și modernizare a rețelelor de apă potabilă și de canalizare, cu investiții totale până acum în valoare de 196,7 milioane lei.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Mădălin Mihailovici: Cu toate că ar putea părea că ne-am obișnuit, ca societate, cu provocările aduse de criza pandemică și că planurile pentru viitor ar putea fi conturate mai clar, realitatea este că întreg mediul social și economic este în continuare afectat de un mare grad de incertitudine. Evoluția pandemiei este imprevizibilă de la lună la lună, însă experiența și măsurile întreprinse în ultimii aproape doi ani de către Apa Nova și faptul că acestea au dat rezultate ne arată că accentul trebuie pus în continuare pe siguranța sanitară și financiară a angajaților, pe digitalizare și pe automatizarea proceselor.

Din punctul nostru de vedere, acestea rămân provocările pe care trebuie să le adresăm în momentul de față, prioritară fiind asigurarea de condiții de maximă siguranță atât pentru angajați, cât și pentru clienți, indiferent de evoluția pandemiei.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Mădălin Mihailovici: Cele mai importante realizări au fost, de departe, asigurarea unei comunicări constante cu consumatorii într-un context sanitar dificil, demararea investițiilor strategice în linie cu prelungirea Contractului de Concesiune, cu impact direct asupra a peste 2,2 milioane de bucureșteni, asigurarea sănătății financiare a companiei și a echipelor, menținerea indicatorilor de performanță și respectarea celor 23 de Nivele de Servicii, care ne-au ajutat în poziționarea companiei ca liderul operatorilor de utilități din România.

Capital: Daca ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Mădălin Mihailovici: Apa Nova este compania care are grijă de oameni, care, prin activitatea zilnică, pune orașul în mișcare și care este prezentă pentru ca fiecare să-și poată îndeplini misiunea, folosind apa drept ”combustibil” principal.