Peste 300 milioane de euro însumează contractele care vor fi atribuite pentru dotarea IT a şcolilor, una dintre cele mai mari afaceri din ultimii ani pentru furnizorii din domeniu.

O singură firmă are şanse de a cåştiga contractul pentru dotarea liceelor şi şcolilor profesionale cu computere tip desktop. Împreună cu software pentru computere, antivirus, software didactic şi suport tehnic, cele 445.499 de calculatoare ce vor fi achiziţionate (mai mult de jumătate din toată piaţa anuală de computere din Romånia), duc valoarea contractului la circa 184 milioane euro.

Dacă se va înscrie la licitaţia lansată luna trecută de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (MECT), firma Siveco este transformată în cåştigător sigur de una dintre cerinţele obligatorii impuse participanţilor. Astfel, candidatul trebuie să fi avut cel puţin un contract de suport tehnic „la nivel naţional (la nivel de ţară) în domeniul educaţiei pentru minimum 45.000 de utilizatori“. Singura companie din Romånia care a avut un asemenea contract (atribuit fără licitaţie) a fost Siveco, pentru suportul tehnic furnizat, din 2001, tot Ministerului Educaţiei, în cadrul Sistemul Educaţional Informatizat (SEI). Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost deja sesizat.

În contestaţii s-a împotmolit şi o altă licitaţie lansată în luna februarie de acelaşi minister, pentru dotarea laboratoarelor IT, în valoare de 128 milioane de euro. Şi aici este acuzată tot favorizarea firmei Siveco, care a apărut în cursă, dar ca subcontractor. Paragraful incriminat: „Cerinţe minime: se solicită un contract similar (furnizare hardware şi software în domeniul educaţional), finalizat în ultimii trei ani cu livrare, instalare şi instruire în cel puţin 800 de locaţii (…)“. Condiţia e discriminatorie, a susţinut firma Softwin. „O singură companie a derulat un proiect IT educaţional similar, şi anume Siveco Romånia (…)“. Trimiterea era la acelaşi program SEI. Softwin afirma că MECT instituia un monopol, întrucåt numai o firmă care se asocia cu Siveco avea şanse să cåştige.

DEDICAŢIE Ministerul Educaţiei cumpără la licitaţie computere şi soft de un miliard de lei. Autorităţile sunt acuzate că fac din nou jocurile companiei Siveco.

Peste 300 de milioane de euro. Atåt valorează două contracte pentru IT puse în joc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Scopul e nobil: dotarea şcolilor, liceelor şi şcolilor profesionale cu computere tip desktop, laptopuri şi programele aferente. Pentru firmele de IT, sunt cele mai mari afaceri cu ministerul din ultimii ani, după contractul acordat pentru Sistemul Educaţional Informatizat (SEI).

Primul pas

Din 2001, ministerul a derulat cel mai mare contract de informatizare. Contractor principal a fost compania Siveco, iar obiectul – crearea SEI. Au fost livrate în învăţămåntul preuniversitar computere, servere, au fost instalate reţele şi a fost facilitat accesul la o platformă de instruire asistată de calculator (e-learning), conţinut educaţional multimedia, lecţii electronice, conexiuni la internet. Nimeni nu a contestat necesitatea sistemului, ci doar faptul că a fost atribuit fără licitaţie. De aici a rezultat o supraevaluare a preţurilor de către contractor, corectată parţial în 2005 de minister. Alte firme au acuzat avantajul uriaş pe care Siveco l-a dobåndit fără competiţie. Practic, contracte de sute de milioane de euro înseamnă bani foarte mulţi de investit în continuare, plus experienţă.

Contract de 184 de milioane de euro

La 17 iulie, MECT a lansat o licitaţie pentru desktopuri destinate liceelor şi şcolilor profesionale. Cantitate: 445.499 bucăţi, adică mai mult de jumătate din toată piaţa anuală de computere din Romånia. Plus software pentru computere, antivirus, software didactic şi suport tehnic. Preţ: 644 de milioane de lei (echivalentul a 184 milioane euro). Una dintre cerinţele obligatorii desparte apele în råndul celor care vor să participe licitaţie: candidatul la contract trebuie să fi avut cel puţin un contract de suport tehnic „la nivel naţional (la nivel de ţară) în domeniul educaţiei pentru minimum 45.000 de utilizatori“.

Un singur candidat potenţial la licitaţie

Conform datelor culese de Capital, singura companie din Romånia care a avut un asemenea contract a fost Siveco. Suportul tehnic a fost furnizat tocmai în cadrul SEI. Din datele disponibile pe internet, reiese că numărul de „useri“ era de 45.000 la 7 iunie 2005. „Cei peste 45.000 de utilizatori ai http://portal.edu.ro beneficiază în mod gratuit de lecţii multimedia avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării“, se arăta în comunicatul de la acea dată, disponibil şi acum pe portalul SEI. Fostul ministru al educaţiei, Mircea Miclea, a confirmat: „Este singura companie din Romånia care a avut în ultimii ani un program de o asemenea amploare în domeniul educaţiei, cu un număr atåt de mare de utilizatori“. Miclea este cel care a ordonat ancheta ministerului din 2005, în legătură cu contractul Siveco. În cazul licitaţiei lansate recent, a spus Miclea, clauza MEC, coroborată cu experienţa anterioară, serveşte pe tavă contractul firmei.

Prima contestaţie depusă de competitori

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost deja sesizat. Pe 7 august, Elsaco Electronic din Botoşani a depus o contestaţie. „Aşa cum este redactată acum documentaţia de atribuire, este permis accesul la procedură doar firmei care a dezvoltat software educaţional la nivel naţional sau celor care sunt în asociaţie cu această firmă“, se arată în document. Două cerinţe obligatorii din caietul de sarcini sunt sub lupă. Prima: firma sau asocierea de firme trebuie să fi finalizat „cel puţin un contract în cadrul căruia a desfăşurat activităţi de dezvoltare, implementare, administrare de servicii web online, toate acestea vizånd domeniul educaţional, pentru minimum 45.000 de utilizatori“. A doua: să fi finalizat „cel puţin un contract în cadrul căruia a desfăşurat activităţi de asigurare a suportului tehnic la nivel naţional, în domeniul educaţional, pentru minimum 45.000 de utilizatori“.

„Singura firmă care îndeplineşte aceste condiţii este Siveco“, spune Doru Popa, director în cadrul Elsaco. Deşi nu produce desktopuri, Siveco, probabil, se va asocia cu o firmă din domeniu care face acest lucru, estimează el. „Credem că atribuirea într-un singur lot a calculatoarelor împreună cu software-ul educaţional are ca influenţă restrångerea la minimum a potenţialilor ofertanţi. De fapt, aceştia pot fi doar cei ce se asociază cu firma care respectă cerinţele obligatorii evidenţiate mai sus, privitoare la experienţa similară. În acest fel, bineînţeles că preţul ofertei poate fi mult crescut, nefiind de fapt concurenţă reală“, se arată în contestaţie. Firma din Botoşani cere „separarea în loturi diferite a achiziţiei de software educaţional şi a achiziţiei de calculatoare desktop“. Reprezentantul Siveco, Ilinca Georgescu, spune că firma nu a decis încă asupra înscrierii la licitaţie, întrucåt nu a finalizat evaluarea internă.

«Aşa cum este redactată acum documentaţia de atribuire este permis accesul la procedură doar firmei care a dezvoltat software educaţional la nivel naţional sau celor care sunt în asociaţie cu această firmă.»
Fragment din contestaţia depusă la CNSC de firma Elsaco Electronic

CALCULATOARE

445.000 este numărul computerelor care vor fi cumpărate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru instalare în şcoli şi licee, valoarea pachetului total fiind estimată la 184 de milioane de euro.

MECT: „Pot veni si firme straine“

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) nu a dat încă un răspuns la contestaţia făcută de Elsaco. Oficialii MECT neagă, însă, că ar fi favorizat Siveco. „Caietul de sarcini nu a fost croit pentru o anume firmă. Nu e obligatoriu să fie o firmă romånească“, a spus pentru Capital Gabriel Leahu, responsabil tehnic cu licitaţia. Leahu a spus că ministerul aşteaptă decizia CNSC, pe care e obligat să o aplice. Reprezentantul Siveco, Ilinca Georgescu, spune că nu are ce să comenteze întrucåt contestaţia nu nominalizează nicio firmă.

Laboratoarele IT, o cursă cu multe obstacole şi un singur favorit

O licitaţie de 128 de milioane de euro s-a împotmolit în contestaţii, iar cåteva firme acuză tot favorizarea Siveco, care a şi apărut în cursă, dar ca subcontractor.

În februarie, Ministerul Educaţiei a ieşit la „cumpărături“ pentru 8.191 de şcoli, licee, şcoli profesionale şi colegii. Fiecare dintre acestea are nevoie de cåte un laborator IT, cu staţii de lucru, laptopuri, servere, multifuncţionale, videoproiectoare, soft de bază, antivirus, soft didactic. Plus instalare şi instruire. Valoarea contractului: 470 de milioane de lei (echivalentul a 128,5 milioane euro). După numai două săptămåni, compania Softwin a făcut contestaţie. Paragraful incriminat: „Cerinţe minime: se solicită un contract similar (furnizare hardware şi software în domeniul educaţional) finalizat în ultimii trei ani cu livrare, instalare şi instruire în cel puţin 800 de locaţii (…)“. Condiţia e discriminatorie, a susţinut Softwin. „O singură companie a derulat un proiect IT educaţional similar, şi anume Siveco Romånia (…)“. Trimiterea era la acelaşi program SEI. Softwin afirma că MECT instituia un monopol, întrucåt numai o firmă care se asocia cu Siveco avea şanse să cåştige. O altă cerinţă contestată a fost  legată de obligativitatea prezentării a 26 de lecţii şi 107 schiţe de lecţii, iar pentru punctajul maxim, a 1.000 de lecţii, toate de realizat în numai 30 de zile. Astfel, afirma Softwin, numai cei cu lecţiile gata făcute aveau şanse, iar în cazul firmelor străine era greu de crezut că aveau pregătite lecţii de istoria sau de geografia Romåniei. Plus încă o trimitere la Siveco: cerinţa conform căreia „instalarea, structura şi operarea pachetelor de lecţii trebuie să fie compatibile cu infrastructura tehnică existentă a autorităţii contractante“ nu putea fi îndeplinită decåt de contractantul anterior al MECT, care a realizat SEI. Şi Total Soft a contestat cerinţa ministerului cu privire la experienţa anterioară necesară. MECT a invocat însă o prevedere dintr-o hotăråre de guvern din 2006: „cerinţele de calificare trebuie stabilite în funcţie de natura şi complexitatea contractului de achiziţie“. Contestaţiile au fost  respinse de CNSC.

Au rămas patru oferte, dar la 15 iulie ministrul educaţiei, Cristian Adomniţei, a anulat licitaţia, întrucåt „au fost depuse numai oferte inacceptabile“. Se aliniaseră la start: Intrarom, Asesoft International, consorţiul Romtelecom-Softwin-Sysware Systems Integration şi Softnet Development& Consulting. Ultima nu s-a calificat, întrucåt nu a prezentat toate documentele necesare. Celelalte firme au contestat decizia ministrului. Consorţiul a cerut să fie declarat cåştigător, unul dintre argumente fiind că are cel mai bun preţ, însă MECT a considerat nefondată contestaţia, motivånd că Romtelecom a instalat soft de bază, şi nu educaţional, şi asta în numai 416 şcoli, într-un program al Băncii Mondiale.

„Comisia de evaluare nu a luat în considerare angajamentul ferm depus în cadrul ofertei de partenerul nostru străin, Integrated Technology Group (ITG)“, firmă din Iordania, care a produs o platformă de e-learning, au susţinut, la råndul lor, cei de la Asesoft. În răspuns, MECT a arătat că Asesoft s-a înscris la licitaţie în nume propriu, fără un acord de asociere cu ITG, prezentånd doar o declaraţie de angajament ferm, emisă de compania iordaniană, care se obliga să pună la dispoziţie resursele sale. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a considerat că „experienţa similară nu reprezintă o resursă transferabilă“, deci firma care se înscrie nu-şi poate demonstra experienţa prezentånd lista contractelor similare executate de o altă companie. Aceeaşi situaţie şi la Intrarom, care afirma în contestaţie că a semnat un acord de subcontractare, prin care cedează executarea a 46% din proiect firmei Siveco, adică echivalentul a 59 de milioane de euro. Răspunsul MECT a fost acelaşi: nu se poate demonstra experienţa anterioară prin anexarea contractelor similare făcute de altă firmă. Însă CNSC a respins contestaţia consorţiului Romtelecom, dar le-a admis pe celelalte două. Asesoft cu ITG şi Intrarom cu Siveco rămån astfel singure în cursă.

JUCATORII

120-17643-0405_hartii.jpgAcţionarii Siveco Romania SA sunt Siveco Netherlands B.V. (42,19%), Intel Capital Cayman Corporation (10%), PEF V Information Technology S.A.R.L. din Luxemburg (22,49%) şi persoane fizice din Romånia. Compania e unul dintre contractorii favoriţi ai mai multor ministere şi instituţii din Romånia.

Intrarom este controlată de Intracom Telecom din Grecia (66% din acţiuni), al cărei acţionar principal este miliardarul Socrates Kokkalis, acuzat de spionaj în favoarea Stasi, dar achitat. Intrarom a obţinut contracte mari în Romånia, unul fiind cel cu Loteria, în cadrul căruia procurorii DNA au estimat o pagubă de peste 100 de milioane de euro. Intrarom şi Siveco sunt implicate ca subcontractanţi într-un proiect comun de 15 milioane euro la Metrorex.

Asesoft este de asemenea unul dintre contractanţii statului. Firma e controlată de omul de afaceri Sebastian Ghiţă, care a făcut în acest an o ofertă de 100 milioane de euro pentru preluarea Siveco, de  care sunt interesaţi, mai nou, şi polonezii de la Asseco.

Şi Softwin, controlată de Florin Talpeş, şi Romtelecom (acţionari principali: grecii de la OTE) au avut contracte cu autorităţile.

Pret mai mic, respins

Consorţiul Romtelecom-Softwin-Sysware Systems Integration susţine că suma pe care a cerut-o pentru realizarea contractului destinat dotării laboratoarelor IT din şcoli, licee, şcoli profesionale şi colegii este cu 142 de milioane de lei (aproximativ 38 de milioane de euro) mai mică decåt următoarea ofertă, cea a companiei Intrarom. Directorul Asesoft admite că firma sa a avut cel mai mare preţ la licitaţia organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – fără a-l menţiona – însă spune că oferta consorţiului Romtelecom-Softwin-Sysware Systems Integration era „neobişnuit de mică“, ridicånd semne de întrebare.

De ce nu in consortiu

Siveco afirmă că nu a format un consorţiu, ci s-a înscris ca subcontractor, întrucåt formula „a fost agreată de ambele companii (Siveco şi Intrarom) şi se înscrie în strategia de business“ a fiecăreia dintre ele, conform reprezentantului firmei, Ilinca Georgescu. Directorul general Asesoft, Cristian Anastasescu, a declarat pentru Capital că nu au format un consorţiu cu ITG întrucåt „era mai complicat“. „Trebuiau mai multe documente, iar Iordania nu e chiar aşa aproape“. El spune că în UE există două precedente care arată că un contract poate fi cåştigat şi fără asociere în consorţiu, doar cu o declaraţie din partea firmei care ar putea presta serviciile.