Liderii de sindicat vor trebui să-şi declare averile şi interesele, conform deciziei de marţi, a Senatului.

Amendamentul senatorilor independenţi, adoptat de Comisia juridică, prin care preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii generali şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale intrau sub incidenţa Legii Agenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.) a fost respins, marţi, de plen, neîntrunind majoritatea voturilor celor prezenţi.

Amendamentul a fost respins cu 43 de voturi ‘pentru’, 6 ‘împotrivă’ şi 6 abţineri.

Senatorii urmează să se pronunţe asupra Raportului şi proiectului de lege în ansamblul său, după parcurgerea primelor şase puncte de pe ordinea de zi.

SURSA: Agerpres