Noua Lege a Pensiilor va conţine un nou element în formula de calcul: punctul de referinţă. Valoarea stabilită pentru acesta este de 75 de lei. Punctul de referinţă va reprezenta raportul dintre valoarea punctului de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţia anterioară, respectiv 25. Totuşi, prevede proiectul, valoarea punctului de referinţă va fi 75 de lei la 1 septembrie 2021, când noua lege este programată să intre în vigoare.

În prezent, valoarea punctului de pensie este de 1.100 de lei. Proiectul de lege prevede că acesta va ajunge la 1.265 de lei la 1 septembrie 2019, apoi la 1.775 de lei la 1 septembrie 2020 şi, în cele din urmă, la 1.875 de lei la 1 septembrie 2021. Din anul 2022, punctul de referinţă se va indexa în fiecare an cu inflaţia şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

Potrivit legii actuale, cuantumul pensiei se calculează prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, conform Legii nr. 263/2010. În noul proiect de lege, formula de calcul este diferită: „Numărul total de puncte realizate de asigurat se obţine din însumarea punctajelor anuale ale acestuia. Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic. Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”.

Pentru cei care contribuie la fondurile de pensii private nu există surprize. Punctajul lunar al acestora se va corecta cu raportul dintre cota de contribuţie la asigurările sociale datorată la sistemul public de pensii, din care se va deduce cota de contribuţie de la privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, la fel ca şi în prezent.