Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de act normativ consolidează cooperarea administrativă între autorităţile competente ale statelor membre responsabile de problematica detaşării transnaţionale.

De asemenea, se stabileşte "o listă orientativă de elemente faptice care sprijină inspectorii de muncă în cadrul activităţii de verificare şi control, în scopul identificării situaţiilor care reprezintă o detaşare transnaţională şi pentru a preveni abuzurile şi eludările regulilor specifice detaşării".

Totodată, sunt prevăzute cerinţe administrative şi măsuri de control pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii în cazul detaşării transnaţionale pe teritoriul României, pentru a permite inspectorilor de muncă să monitorizeze în mod eficient respectarea prevederilor legale în domeniul detaşării transnaţionale.

Potrivit sursei citate, cerinţele administrative şi măsurile de control includ obligaţii pentru prestatorii de servicii – obligaţia de a transmite o comunicare în limba română privind detaşarea salariaţilor proprii inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, copii ale documentelor echivalente privind contractul de muncă sau un document echivalent şi/sau informaţii suplimentare referitoare la durata angajării, moneda în care se face plata salariului, prestaţiile în natură sau în bani de care beneficiază salariatul pe durata detaşării transnaţionale, condiţiile care reglementează repatrierea salariatului, salariul şi dovada plăţii acestuia; durata timpului de lucru şi fişa de prezenţă; obligaţia de a furniza o traducere în limba română a documentelor menţionate; obligaţia de a desemna o persoană care să asigure legătura cu autorităţile competente naţionale şi care să trimită şi să primească documente şi/sau avize.

Proiectul de lege preia în integralitate prevederile Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, care, la intrarea în vigoare a noului act normativ va fi abrogat, mai informează Guvernul.

SURSA: Agerpres