Art. 1. – (1) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei – Directia Generala a Penitenciarelor pot incheia contracte de asigurare facultativa a bunurilor din dotare pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente.
(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale pot contracta asigurari facultative de persoane si de raspundere civila, in beneficiul personalului cu atributii operative sau informative, pentru cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza unor misiuni operative, informative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicatii speciale, de protectie a demnitarilor sau a corespondentei, misiuni executate in tara sau in strainatate.
(3) Ministerul Justitiei, pentru personalul din Directia Generala a Penitenciarelor, poate contracta asigurari facultative de persoane si de raspundere civila pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe si prin alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii unor misiuni specifice, caracterizate prin grad ridicat de risc.
Art. 2. – Asigurarile prevazute la art. 1 se incheie la una dintre societatile de asigurare cu sediul in Romania, in conditiile legii. Categoriile de bunuri si de persoane care pot fi asigurate facultativ sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 3. – (1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suporta din fondurile aprobate, cu aceasta destinatie, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.
(2) Sumele reprezentand indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare se retin ca venituri extrabugetare si se evidentiaza intr-un cont special distinct, care se gestioneaza la nivelul ordonatorului principal de credite.
(3) Din veniturile extrabugetare retinute in conditiile alin. (2) se finanteaza cheltuielile privind repararea sau achizitionarea de tehnica militara. Disponibilul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
Art. 4. – Modul de constituire, utilizare si reportare a veniturilor extrabugetare se stabileste prin norme metodologice*) elaborate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 5. – Prezenta lege intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 1998.

Anexa
Categoriile de bunuri si de persoane care pot fi asigurate facultativ
A. Asigurarea de bunuri:
1. aeronave si nave;
2. blindate, automobile si tractoare;
3. tehnica de artilerie;
4. tehnica de geniu si cai ferate;
5. aparatura si mijloace de comunicatii cu valoare mare;
6. mijloacele, materialele si imobilele folosite in activitatea penitenciarelor.
B. Asigurarea de persoane:
1. personal care participa la misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare;
2. personal care participa la alte misiuni militare internationale;
3. personal din structurile Fortei de Reactie Rapida;
4. personal din marina militara si marina granicereasca;
5. personal aeronautic din aviatia militara;
6. personal care participa la experimentari, omologari de armament, tehnica si munitie, precum si la asanarea si marcarea focului in poligoane;
7. personal care executa misiuni pirotehnice;
8. personal care participa la misiuni de mentinere ori de restabilire a ordinii publice, stingerea incendiilor, paza si supravegherea frontierei de stat, combaterea crimei organizate, paza si asigurarea valorilor, de retinere a persoanelor date in urmarire ori a dezertorilor inarmati;
9. personal care executa misiuni informative, operative, de telecomunicatii speciale ori antiteroriste, in tara sau in strainatate;
10. personal care executa misiuni de paza si supraveghere a locurilor de retinere, detentie si a punctelor de lucru pentru detinuti;
11. personal care participa la misiuni de paza si protectie a demnitarilor romani ori straini, precum si de protectie a magistratilor;
12. personal care participa la misiuni de paza a obiectivelor;
13. personal care executa intretinerea, repararea, casarea si depozitarea munitiilor;
14. personal care lucreaza cu surse radioactive, substante chimice si explozivi;
15. conducatori auto;
16. mecanici conductori pe tehnica de blindate, tractoare de artilerie si utilaje de geniu;
17. supraveghetori cazane sub presiune;
18. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de siguranta nationala.
C. Asigurarea de raspundere civila:
1. personal aeronautic din aviatia militara;
2. personal imbarcat pe submarine;
3. personal navigant din marina militara si marina granicereasca;
4. scafandri;
5. personal care lucreaza cu surse radioactive, chimice si explozivi;
6. conducatori auto;
7. personal care executa misiuni informative, operative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicatii speciale, paza si protectie in cadrul sistemului de siguranta nationala, in tara sau in strainatate;
8. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de siguranta nationala.

____________
*) A se vedea Ordinul ministrului apararii nationale, ministrului de interne, ministrului justitiei si ministrului finantelor
nr. M.70/768/1.280/C/8.513/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998.
Nota:
Potrivit art. II din Legea nr. 43/2001 „Normele metodologice prevazute la art. 4 din Legea nr. 15/1998 se vor elabora si de Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 43/2001”.