Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului, Klaus Iohannis a semnat azi următoarele decrete:

  • Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, numit în funcția de inspector judiciar la Inspecția judiciară a domnului Georgel Aciu – pensionare, la data de 9 noiembrie 2020;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică (PL-x 442/27.07.2020);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (PL-x 572/30.09.2020).

Ce prevede Legea privind reglementările referitoare la profesii

Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare transpune prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, revizuită.

Directiva 2005/36/CE prevede următoarele sisteme de recunoaştere pentru profesiile reglementate din statele membre: recunoaştere automată pentru un număr de 7 profesii în baza îndeplinirii cerinţelor minime de formare (profesii sectoriale), un sistem general de recunoaştere a titlurilor de calificare pentru profesiile reglementate și recunoaşterea automată a experienţei profesionale.

Aşadar, în vederea facilitării liberei circulații a persoanelor, la nivelul statelor membre s-au armonizat procedura şi criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale necesare pentru exercitarea unei profesii reglementate.

Însă, Directiva 2005/36/CE nu prevede condițiile sau criteriile de reglementare a unei profesii în statele membre, acestea fiind stabilite, de la caz la caz, de  autoritățile competente din statele membre.

Ce schimbări sunt preconizate

Efectuare unui test de proportionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii transpusă de proiectul de act normativ stabileşte un cadru comun pentru efectuarea evaluării proporționalității înainte de a introduce noi dispoziții sau de a modifica dispozițiile legale existente care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, în vederea asigurării bunei funcţionări a pieţei interne, garantând totodată un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

Aceasta nu afectează competenţa statelor membre, în lipsa armonizării, și marja lor de apreciere în a decide dacă și în ce mod reglementează o profesie, în limitele principiilor nediscriminării și proporţionalității.

Directiva instituie un test de proportionalitate care trebuie aplicat de statele membre în momentul în care reglementează o profesie sau modifică condițiile de reglementare ale unei profesii.

Acesta cuprinde următoarele criterii:

a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, în special riscurile pentru destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesionişti şi părți terțe;

b) dacă normele în vigoare, de natură specifică sau mai generală, cum ar fi legislația din domeniul siguranței produselor sau legislația în materie de protecţie a consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge obiectivul urmărit;

c) caracterul adecvat al dispoziției în ceea ce priveşte aptitudinea sa de a atinge obiectivul urmărit şi dacă dispoziția răspunde cu adevărat nevoii de a realiza acest obiectiv în mod coerent și sistematic și, prin urmare, abordează riscurile identificate în acelaşi mod ca în activități comparabile;

d) impactul asupra liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în cadrul Uniunii, asupra alegerilor consumatorilor şi asupra calității serviciilor prestate;

e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai puțin restrictive pentru atingerea obiectivului de interes public; în sensul prezentei litere, în cazul în care dispozițiile se justifică doar din motive de protecție a. consumatorilor şi în cazul în care riscurile identificate sunt limitate la relația dintre profesionist și consumator, neafectând astfel în mod negativ părțile;

f) efectul dispoziţiilor noi sau modificate, când sunt combinate cu alte cerințe care restricționează accesul la o profesie sau exercitarea acesteia şi în special modul în care dispozițiile noi sau modificate, combinate cu alte cerinţe, contribuie la acelaşi obiectiv de interes public şi dacă sunt necesare pentru îndeplinirea sa.

Legea privind unele măsuri prentru siguranța alimentării cu energie electrică

Potrivit expunerii de motive, Ordonanţa de Urgenţă nr. 103/2020 are ca obiect de reglementare aprobarea următoarelor măsuri: prelungirea obligaţiei Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. de a furniza servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport şi sistem, la o valoare a puterii electrice de cel puţin 400 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, în vederea menţinerii nivelului de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, până la data de 31 decembrie 2020, prelungirea obligaţiei pentru Operatorul de transport şi sistem – Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. de a stabili capacitatea lunară corespunzătoare serviciilor tehnologice de sistem, reprezentând rezerva terţiară lentă, până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, se menţine prevederea din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2018, respectiv ca, în cazul unor situaţii accidentale sau neprevăzute în funcţionarea grupurilor energetice din cadrul centralelor termoelectrice Mintia şi Paroşeni, care determină indisponibilitatea tehnică şi financiară cu privire la realizarea serviciilor tehnologice de sistem, să poată fi cesionate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem, în conformitate cu reglementările emise de catre ANRE. Perioada propusă pentru aplicarea măsurilor menţionate este de la 1 iulie 2020 până la 31 decembrie 2020.

Legea promulgată prevede că redevenţa anuală pentru concesiunile prevăzute de actul normativ este de 0,4% şi este plătită de operatorul de transport al energiei electrice din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni de transport şi tranzit al energiei electrice, prin sistemele naţionale de transport, aflate în proprietatea publică a statului.

De asemenea, redevenţa anuală pentru concesiunile prevăzute de prezenta lege este de 0,4% şi este plătită de operatorul de transport de gaze naturale din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni de transport şi tranzit al gazelor naturale prin sistemele naţionale de transport, aflate în proprietatea publică a statului.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin