Aceste mașini vor fi ridicate! De la începutul lui 2023 și până în prezent, polițiștii au identificat 1421 de autoturisme abandonate pe domeniul public. Până acum, au finalizat procedura de ridicare a 164 de astfel de mașini. Acestea au fost ulterior depozitate în centrul special amenajat.

Procedura pentru ridicarea mașinilor pentru mașinile fără număr de înmatriculare

Mai mult, de la începutul acestui an și până în prezent, 141 de mașini ridicate anterior au intrat în patrimoniul Primăriei Sectorului 3. Iată care este procedura aplicată în astfel de cazuri, conform Legii 421/2002:

I. Pentru vehiculele fără numere de înmatriculare (fără stăpân):

a) se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;

b) se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;

c) se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);

d) se întocmeşte procesul-verbal de constatare;

e) la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină, în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se înaintează referat către Cabinet Primar pentru emiterea Dispoziţiei de declarare a vehiculului fără stăpân;

f) după emiterea dispoziţiei, se procedează la ridicarea vehiculului de pe domeniul public, de către operatorul autorizat însoţit de un echipaj al DGPL Sector 3.

Procedura pentru mașinile abandonate fără numere de înmatriculare

II. Pentru vehiculele abandonate (cu numere de înmatriculare):

a) se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;

b) se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;

c) se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);

d) se întocmeşte procesul-verbal de constatare, totodată fiind realizată fişa de identificare a proprietarului, prin solicitarea datelor de identificare la Dispeceratul DGPLS3;

e) la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină (10 zile), în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei. Se întocmeşte referatul cu propunerea emiterii somaţiei de către Cabinet Primar, cu termen de 5 zile de la data primirii. Aceasta este transmisă cu aviz de primire prin poştă sau afişată la adresa de domiciliu a proprietarului/deţinătorului legal;

f) la expirarea termenului de 5 zile, se întocmeşte referat cu propunerea de emitere a Dispoziţiei de Primar. Prin aceasta vehiculul este declarat abandonat şi ridicat de pe domeniul public.

Restituirea vehiculelelor

Restituirea vehiculelor se face pe bază de proces-verbal, aprobat de primarul Sectorului 3, dacă proprietarul:

– face dovada calității de proprietar/deținător legal;

– achită toate taxele și impozitele prevăzute de lege;

– achită sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru ridicarea/transportul/depozitarea și paza vehiculului;

– plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.

Dacă nu se solicită restituirea vehiculelor, acestea vor fi valorificate de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3.