‘În perioada ianuarie – iunie 2012, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2,411 miliarde euro, în scădere cu 29,4 la sută faţă de perioada ianuarie – iunie 2011, pe fondul majorării excedentului transferurilor curente (224 milioane euro) şi al balanţei serviciilor (218 milioane euro), precum şi al reducerii deficitului veniturilor (525 milioane euro) şi al balanţei comerciale (39 milioane euro)’, arată datele BNR.

Potrivit băncii centrale, deficitul contului curent în perioada ianuarie – iunie 2012 a fost finanţat în proporţie de 25,8 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 621 milioane euro (faţă de 874 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 280 milioane euro, iar creditele intra-grup 341 milioane euro.

‘Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77,773 miliarde euro la 30 iunie 2012 (78,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,9 la sută faţă de 31 decembrie 2011. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2012 nivelul de 21,267 miliarde euro (21,5 la sută din total datorie externă), în scădere cu 6,8 la sută faţă de 31 decembrie 2011’, se arată în document.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 26,8% în perioada ianuarie – iunie 2012, comparativ cu 28,3% în anul 2011. Gradul de acoperire a fost 7,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 iunie 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011.
SURSA: Agerpres