Obiectivele proiectului urmăresc să asigure o resursă de documente teoretice și de modele practice în domeniul patrimoniului cultural. Acestea sunt utile pentru a crește voința și dispoziția administrațiilor publice locale, a actorilor culturali și a proprietarilor de castele de a colabora în crearea unei rețele de experți care poate asigura pe termen mediu și lung expertiza necesară pentru implementarea unor politici regionale în care rolul culturii devine parte integrantă.
Pornind de la exemple de bune practici care au demonstrat că unele castele au putut fi transformate de către proprietari sau de administrația locală, iar altele au primit o funcție turistică sau economică, modernizarea lor fiind realizată implicit, implementatorii vor să salveze castelele din Transilvania. Primii pași făcuți în acest sens au fost mai multe conferințe în care a fost analizată situația mai multor castele și s-au propus soluții pentru recondiționarea lor, cu sprijinul echipei de experți a proiectului, alcătuită din: Fundația pentru Ocrotirea Monumentelor Transylvania Trust, Asociația Kelemen Lajos, arhitectul Emődi Tamás și din Atelierul de Dezvoltare Regională PONT.
Pe site-ul proiectului (Castel.granturi.ro) figurează aproximativ 140 de castele transilvănene în privința cărora membrii rețelei interesați de proiect pot veni cu propuneri de dezvoltare.

Reabilitatea castelului Bánffy de la Bonţida

Unul dintre monumentele reabilitate în cadrul acestui proiect este castelul Bánffy din comuna Bonţida. „Lucrarea este un mare ansamblu de patrimoniu construit și necesită foarte mulți bani și o perioadă mai lungă de timp”, spune coordonatorul de programe Berki Timea, de la Fundația pentru Ocrotirea Monumentelor Transylvania Trust.
Această fundație a concesionat castelul Bánffy pentru 49 de ani și a început lucrările de reabilitare în anul 1999. Între timp, a înființat și Centrul Internațional de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit, al cărui coordonator tehnic este specialistul David Baxter. „Centrul asigură formarea specialiștilor în domeniu, prin organizarea unor cursuri teoretice și practice desfășurate la castelul din Bonțida.
Participanții sunt mai ales studenți la arhitectură, istoria artei, inginerie și peisagistică, dar vin și absolvenți de studii superioare sau meșteșugari”, relatează Berki Timea, de la Transylvania Trust. Potrivit spuselor sale, cursurile sunt organizate în module de câte două săptămâni, pe timpul verii, iar cursanții învață și aplică cunoștințe de dulgherie, zidărie și pietruire pentru reabilitarea castelului.
„Relația fundației cu administrația publică locală și cu comunitatea este una foarte bună”, spune Berki Timea. „Avem un parteneriat și cu Primăria din Bonțida și organizăm anual Zilele Culturale Bonțidene, de zece ani. Iar comunitatea din Bonțida poate folosi castelul pentru evenimentele din comună, de la nunți, botezuri, până la conferințe, ședințe ale administrației publice, evenimente care necesită mult spațiu”, adaugă reprezentantul Transylvania Trust.
Proiectul Castel în Transilvania poate servi drept exemplu de iniţiativă şi colaborare pentru rezolvarea durabilă a unei probleme, indiferent de domeniu. Modelul său poate fi aplicat in diverse sectoare de activitate, cu atât mai mult ci cât dezvoltarea sustenabilă depinde şi de proiectele individuale care îşi propun rezolvarea unor probleme ale comunităţii.

Acest material face parte din colecţia de resurse a primei comunităţi de practică pentru dezvoltare durabilă din România. Comunitatedurabila.ro îşi propune să ofere celor interesaţi un instrument colaborativ de învăţare pentru dezvoltare durabilă şi reuneşte în acest sens experţi şi manageri de proiecte din domenii diverse, cu toţii motivaţi să dezvolte profilul durabil al proiectelor pe care le conduc.
Comunitatea este un rezultat al proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare durabila” co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investeşte în oameni!” iniţiat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu ActiveWatch şi implementat cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.