A fost şedinţă de urgenţă la CNSU (Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă).

CNSU: Se prelungeşte starea de alertă în România cu încă 30 de zile

În urma acestei şedinţe a fost adoptată Hotărârea nr. 101 din 8 noiembrie 2021, care priveşte propunerea prelungirea stării de alertă în România cu încă 30 de zile, începând cu data de 9 noiembrie, precum şi măsurile de prevenire şi control a infecţiile generate de SARS-CoV-2 pe teritoriul României.

Este important de menţionat că, potrivit CNSU, măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

Textul integral al Hotărârii nr. 101

HOTĂRÂRE nr. 101 din 08.11.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 03.11.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

luând în considerare numărul ridicat al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 care determină în continuare supraaglomerarea unităților sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv,

ținând cont de măsurile deja întreprinse la nivel național pentru creșterea capacității unităților sanitare în vederea acordării asistenței medicale de specialitate pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv prin limitarea internărilor și intervențiilor medicale ce nu reprezintă urgențe de sănătate și transformarea unor unități sanitare în spitale dedicate tratamentului acestora,

raportat la demersurile derulate prin intermediul mecanismelor asistență internațională Europeană sau Euro-Atlantică pentru asigurarea medicamentelor, echipamentelor și personalului medical de specialitate, precum și pentru transferul unor pacienți infectați în spitale din Ungaria, Polonia, Austria, Germania, Danemarca și Cehia,

în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19, art. 21, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.11.2021.

Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 09.11.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 – Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Anexa cu cele 74 de măsuri de prevenire şi control a infecţiilor, propuse a se aplica pe durata stării de alertă, poate fi descărcată de la acest link.

Anexă la HCNSU nr. 101 - masuri