Cheltuielile salariale în bani au fost estimate la 21,69 milioane lei, din care 1,775 milioane lei sporuri pentru condiţii de muncă. Cheltuielile salariale în natură sunt prevăzute la 942.000, pentru tichete de masă.

Bugetul mai prevede cheltuieli de bunuri şi servicii în sumă de 17,395 milioane lei şi cheltuieli de capital de 10,639 milioane lei.

Veniturile curente sunt stabilite la 51 milioane lei.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) este un organism tehnic specializat, în subordinea Ministerului Transporturilor, ce asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal: condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului; starea tehnică a vehiculelor rutiere; masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate; tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

SURSA: Agerpres