"Potrivit noilor reglementări, împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, până acum amenda fiind cuprinsă între 4.500 şi 9.000 lei", a precizat inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu.

Acesta a subliniat că ‘persoanele fizice sau juridice au obligaţia legală să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele şi informaţiile solicitate’, iar inspectorul de muncă a primit dreptul de a identifica persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului ori cercetării evenimentelor.

Refuzul de a completa fişa de identificare se sancţionează cu amendă de până la 10.000 lei, dar nu mai mică de 5.000 lei.

Amenzi de până la 10.000 lei pot fi aplicate şi ‘persoanelor care, în momentul unui control, refuză să dea informaţii despre evenimentul cercetat de inspectorii de muncă’, aceleaşi sancţiuni fiind aplicabile şi entităţilor controlate de Inspecţia Muncii care ‘nu îndeplinesc sau îndeplinesc doar parţial măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi la termenele stabilite’.

Începând de sâmbătă, 24 martie, inspectorii de muncă au dreptul "să ia declaraţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, salariaţilor, angajatorilor şi reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane care pot da informaţii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat".

De asemenea, inspectorii de muncă pot dispune"interzicerea, restricţionarea sau chiar retragerea unui produs de pe piaţă sau rechemarea acestuia".

Un alt element de noutate îl constituie posibilitatea ca inspectorii de muncă să primească sprijin financiar din partea instituţiei pentru "asigurarea asistenţei juridice", în cazurile în care "actele şi faptele îndeplinite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu fac obiectul unor proceduri judiciare".

Inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu a subliniat că, prin modificarea legii, ‘inspectorul de muncă este obligat să păstreze secretele de fabricaţie de care poate lua cunoştinţă în exercitarea funcţiei sale’.

Legea de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii modificată mai prevede şi constituirea Consiliului Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentanţii desemnaţi ai instituţiei, ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.