Conform statisticii, la 31 decembrie 2014, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 74.263,2 km, cu 2.749,5 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2013.

În acest context, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2014, la 995,491 milioane mc, cu 18,690 milioane mc, mai puţin faţă de anul 2013, apa potabilă distribuită pentru uz casnic ridicându-se la 684,451 milioane mc, echivalentul a 68,8% din total. Totodată, proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 90,7%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem 'pauşal'.

Sursa datelor INS o constituie cercetările statistice anuale: A.C. 'Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuţia energiei termice' – chestionar completat de unităţile cu activităţi de utilitate publică de interes local, direcţiile domeniului public, primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale, G.N. 'Distribuţia gazelor naturale' – chestionar completat de societăţile comerciale, care au ca obiect de activitate comercializarea gazelor naturale către consumatorii industriali şi casnici, respectiv AS-AU-POP – Locuitorii cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare.

Cercetările statistice sunt exhaustive şi se adresează instituţiilor administraţiei publice locale (prefecturi şi consilii locale), regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu activităţi de utilitate publică de interes local, în număr de circa 3.700.