Conform sursei citate, seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul IV 2017, nefiind înregistrate modificări faţă de varianta publicată pe 14 februarie 2018.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2017 a fost de 221,798 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,6% faţă de trimestrul III 2017 şi cu 7,0% faţă de trimestrul IV 2016. Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul IV 2017 a fost de 258,046 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,9% faţă de trimestrul IV 2016.

De asemenea, datele INS arată că PIB-ul estimat pentru anul 2017 a fost de 856,351 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 7,0% faţă de anul 2016.

‘La creşterea PIB, în anul 2017 faţă de anul 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele: industria (+1,9%), cu o pondere de 24,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 8,0%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,6%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,4%; agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,7%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,4%), dar care a înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (18,3%)’, se spune în comunicat.

Totodată, au contribuit activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,7%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB, şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,9%; precum şi impozitele nete pe produs (+0,7%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB, şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 6,5%.

INS menţionează că, din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 10,3% contribuind cu 6,4% la creşterea PIB; formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,2%, consecinţă a creşterii cu 5,4% a volumului său.

 

O contribuţie negativă importantă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinţă a urcării cu 9,5% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii, corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 11,1%.

‘Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul IV 2017 faţă de varianta ‘semnal’ publicată în comunicatul de presă nr. 44 din 14 februarie 2018 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile’, precizează INS.