În subtronsonul 2B Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu, la stația Bârzava, de exemplu, se operează acțiuni intense la clădirea de călători, mai precis la edificarea copertinelor, finalizate în proporție de 60%. Tot în acest punct, la peronul liniei 1 și la linia 1-II, sunt întreprinse asfaltări ale rampelor. De asemenea, a fost finalizată atât refacția la liniile 4 și 5 în punctul Bârzava Veche, cât și suprastructura. Construcția peronului este gata în proporție de 98%, urmând să se inițieze lucrările de iluminat. La stația Bârzava Nouă au fost montate deja suprastructura și stâlpii LC pe toată întinderea liniei 1 și II, urmând să se efectueze burajul la linia III.

Copertinele de la stația Bârzava, liniile III și 4, sunt constituite în proporție de 95%, situația valabilă și pentru liniile I și 2. Realizarea pasarelei metalice și a liftului sunt gata în proporție de 80%, iar la punctul Pasaj 566+212 au fost montate grinzi C2-P4-P3, fiind totodată finalizate aripile C2 și livrate aparatele de reazem și eșafodajele pentru turnarea dalelor de beton. Mai mult, a fost executată acțiunea de decontaminare a pietrei sparte ce provenea din demolări. A fost pregătită și extensiunea peste podul existent (566+841 – fir 1) și refacția suprastructurii de pe acesta.

În intervalul Bârzava-Varadia continuă lucrările la terasamente (progres 75%), la construcția prismei din aroncamente la piciorul taluzului și la drumul tehnologic (deviere DC83, zona portal de ieșire tunel). În plus, se operează activități la infrastructura podului 3 (km 562+109) (progres 78%) – C1 fiind finalizată până la banchetă, iar C2 până la cota superioară a fundației. Continuă lucrările și la podul 4 (km 560+823) (progres 86%) – C1 și C2 fiind finalizate total, în vreme ce grinzile sunt puse în operă, iar drumul de sub pod și aripile se află în proces de execuție.

Hidroizolațiile, stadiu avansat

În altă ordine de idei, sunt întreprinse lucrări civile la punctul PO Lalasint. Au fost deja montate postul de transformare și cabinele de refugiu, iar lucrările la rampele de acces sunt în desfășurare. La stația Bătuta au loc demontări, rafacții și concasarea traverselor demontate. Vești bune vin și dinspre punctul Pod 9 (progres 90%): „Mai este de executat doar hidroizolația peste dala de beton. Aceeași situație este valabilă și pentru Podurile 8 și 7, unde lucrările au avansat tot în proporție de 90%. La Podul 6 este în lucru execuția podețului rutier aferent, betonul de protecție fiind gata în proporție de 85%.

Este în execuție și punctul pod 554+868: C1-P1-P2-P3-P4-P5, amenajarea terenului în jurul pilelor fiind în desfășurare”, ne-au declarat reprezentanții firmei Astaldi. La punctul Pod 556+549 urmează să se efectueze hidroizolația pe cuvă metalică (execuție sfert de con). Stadiul lucrărilor la portal Simeria, tunel natural (km pr. 560+189) este următorul: lungimea săpăturii – 336 de metri / 600 de metri (fără căptușeală interioară, până la nivel torcret) – km 560+303. Este în lucru bancheta din beton armat, peste care se mută cofrajul (560+260). Lungime executată? 293 de metri / 600 de metri. De asemenea, la fundația de bază (560+260) s-au executat 293 / 600 de metri, iar hidroizolația (560+233) a fost executată pe o lungime de 266 de metri / 600 de metri. În completare, armarea căptușelii (560+213) a fost concretizată pe o lungime de 246 de metri / 600 de metri, iar betonarea căptușelii (560+200) pe o lungime de 233 de metri / 600 de metri.

Utile

  • 102, 018 km este lungimea totală a tronsonului de cale ferată cuprins în segmentul  Frontieră – Curtici – Simeria, tronson care va uni România de Europa de Vest
  • 160 km/ oră va fi viteza maximă recomandată pentru trenurile de călători pe segmentul de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria
  • Linia de cale ferată supusă reabilitării pe traseul Frontieră – Curtici – Simeria este dublă și electrificată. Pe cuprinsul ei se vor regăsi doisprezece puncte de staționare, dintre care șapte stații și cinci halte de călători
  • Segmentul de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, care va uni România cu Europa de Vest, se desfășoară pe suprafața a două județe: Arad și Hunedoara
  • 120 km/ oră va fi viteza maximă recomandată pentru trenurile de marfă pe segmentul de cale ferată reabilitat de firma Astaldi și partenerii ei