Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a decis încetarea monitorizării postprivatizare şi arhivarea documentaţiei aferente pentru SC Infostar SRL Braşov, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale de către cumpărătorul SC Romintrade SA Braşov.

Cumpărătorul a achitat preţul pachetului de acţiuni reprezentând 69,29% din capitalul social (în valoare de 152.500 lei), a realizat obligaţiile investiţionale în sumă de 360.000 lei şi a respectat celelalte clauze monitorizate, printre care păstrarea obiectului de activitate şi a activelor principale ale societăţii, conform prevederilor contractului de privatizare.

De asemenea, AVAS a decis eliberarea de sub gaj a 6.144.411 acţiuni emise de SC Tubinox SA Bucureşti, ca urmare a realizării integrale a obligaţiilor investiţionale de dezvoltare asumate de către Consorţiul Cumpărător Viraj Alloys, India şi Sino Investment Global Limited, British Virgin Islands.

Cumpărătorul a achitat preţul pachetului de acţiuni reprezentând 99,49% din capitalul social (reprezentând 251.721,56 euro) şi a realizat obligaţiile investiţionale în valoare totală de 1.703.900 EURO.

Totusi, Autoritatea va continua să monitorizeze respectarea clauzelor contractuale care nu au ajuns încă la scadenţă, clauze ce au fost asumate de cumpărătorul SC Tubinox SA Bucureşti prin contractul de privatizare.