Din totalul pensionarilor, circa 90% erau pensionari de asigurări sociale de stat (4.676.500 persoane) şi 10% pensionari agricultori (518.400 persoane).La 31 mai 2014, comparativ cu luna precedentă, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mic cu 1.900 persoane, iar pensia medie a fost identică, respectiv 845 lei.La finele lui mai trecut, proporţia cea mai mare din cadrul pensionarilor de asigurări sociale de stat o aveau pensionarii pentru limită de vârstă, respectiv 71%, corespunzătoare unui număr de 3.327.300 persoane.Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, femeile reprezentau 57,50%, iar pentru limită de vârstă 54,29%. Pentru toate categoriile, femeile aveau pensii mai mici decât bărbaţii.În ceea ce priveşte pensionarii proveniţi din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, în număr de 518.400 persoane la sfârşitul lunii mai, 90,31% primeau pensii pentru limită de vârstă, 0,84% pensii de invaliditate şi 8,83% pensii de urmaş.Pensia medie era de 342 de lei, iar pensionarii cu limita de vârstă aveau o pensie medie de 361 de lei.

 

Sursa: Agerpres