Principalele proiecte finanţate cu ajutor de stat şi finalizate în anul 2013 sunt cele ale companiilor Pirelli, Dacia-Renault, Rombat, Contitech (parte a grupului Continental).

Valoarea ajutorului de stat aprobat reprezintă doar ¼ din totalul investiţiilor atrase prin acest mecanism de sprijin. De asemenea, ajutorul de stat aprobat acestor beneficiari va fi recuperat de către statul român prin contribuţii directe la bugetul general consolidat şi bugetele locale pe termen mediu în proporţie de 141%, respectiv 1.753,77 milioane Euro.

Având în vedere faptul că ajutoarele de stat s-au dovedit a fi un instrument real de stimulare a atragerii de investiţii şi creării de noi locuri de muncă, precum şi faptul că acestea pot constitui, alături de poziţionarea geo-politică strategică a României, calitatatea forţei de muncă şi predictibilitatea mediului de afaceri, avantaje competitive importante, Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să promoveze noi scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării regionale în conformitate cu prevederile comunitare în domeniu.