Faţă de acelaşi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,3% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier –  estimat pentru trimestrul I 2015 a fost de 174.848.000.000 lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul IV 2014  şi cu 4,2% faţă de trimestrul I 2014.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2015 a fost de 139.267.100.000 lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,3% faţă de trimestrul I 2014.

În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2015.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2015 faţă de trimestrul I 2014, au contribuit toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri.

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,0%), cu o pondere de 17,8% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 5,8%.

Industria (+0,9%), cu o pondere de 21,1% la formarea PIB şi al cărei volum  de  activitate s-a majorat cu 4,2%.

Informaţiile şi comunicaţiile (+0,9%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (7,0%) dar  care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (13,2%).

Impozitele nete pe produs (+0,4%), cu o pondere de 14,2% la formarea PIB şi al căror volum  de  activitate s-a majorat cu 3,5%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal următoarelor lucruri.

Cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 4,9% contribuind cu 3,3% la creşterea PIB.

Formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,2%, consecinţă a creşterii cu 8,0% a  volumulului său.

Ca urmare a scăderii volumului cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice (cu 1,0%) aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de -0,2%.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-1,3%), consecinţă a creşterii cu 9,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 12,6%. Este de remarcat insă, soldul pozitiv al balanţei de plăţi.


Te-ar putea interesa și: