Această amenajare a fost declarată lucrare publică de interes naţional şi necesită o suprafaţă de 1.781 hectare.

Cele 144 de imobile care vor fi expropriate sunt situate pe raza localităţilor Nicoreşti, Cosmeşti şi Movileni din judeţul Galaţi şi a localităţilor Garoafa şi Marăşeşti din judeţul Vrancea.

'Sumele individuale se virează de către Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în 'Hidroelectrica' – S.A. Bucureşti la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art.1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii', se mai arată în proiectul menţionat.

În nota de fundamentare se precizează că este vorba de amenajarea râului Siret pe o lungime de 19 kilometri, care va include realizarea a două hidrocentrale cu o putere instalată de 71 MW şi o producţie de energie medie anuală de 143 GWh.

Proiectul mai prevede ' Alimentarea cu apă potabilă – amenajarea poate permite alimentarea cu apă potabilă a localităţilor din împrejurimi; Alimentarea cu apă industrială; Asigurarea debitelor necesare pentru irigarea a circa 40.000 ha; Tranzitarea viiturilor;. Scoaterea de sub efectul inundaţiilor a terenurilor agricole de pe malul drept al râului Siret; Stabilizarea versantului de pe malul stâng al Siretului; Realizarea de noi legături rutiere între cele două maluri prin podurile ce se executa peste baraje şi centrale', se mai arată în nota explicativă.

AGERPRES