Proiectul Amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu se desfăşoară în judeţele Buzău, Covasna şi Vrancea, pe râurile Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mică şi Zabala şi a fost demarat în anul 1981, iar galeria de aducţiune, cea mai lungă realizată după 1984, va fi inaugurată joi. 

Aducţiunea Surduc-Nehoiaşu conduce apa din acumularea Surduc la centrala hidroelectrică Nehoiaşu şi are lungimea de aproximativ 16,6 km, un debit instalat de 40mc/s şi un diametru interior de 4 metri. Din punct de vedere constructiv, galeria este de formă circulară la interior şi este protejată pe toată lungimea cu o cămăşuială din beton de 30-35 cm grosime. 

Execuţia galeriei a fost realizată pe 8 fronturi, la Bâsca Mare, Titilău, Pruncea, Trestia şi Castel. În prezent, se realizează execuţia şi străpungerea ultimului tronson de galerie subterană (tronson Trestia-Castel), care marchează finalizarea excavaţiei aducţiunii, asigurând întregirea acesteia pe întreaga sa lungime de 16,6 km prin masivul muntos al Buzăului. 

Conform Hidroelectrica, derivaţia Surduc-Nehoiaşu, alcătuită din aducţiunea principală Surduc-Nehoiasu şi nodul de presiune Surduc-Nehoiaşu, constituie o premieră a ultimilor 20 de ani, din mai multe puncte de vedere şi anume: are cea mai lungă galerie de aducţiune escavată pentru folosinţă energetică, precum şi cea mai lungă galerie forţată (2.540 m); asigură cea mai mare cădere hidraulică din investiţiile în execuţie ale Hidroelectrica (circa 490 metri); străbate o zonă de mare complexitate geologică caracterizată de alternanţa şisturilor argiloase (dure şi moi) şi gresii (dure şi friabile), care prezintă risc mare de accidente geologice, dublată de aspectele tectonice ale zonei Vrancea-Buzău; reprezintă cea mai mare dintre investiţiile în execuţie ale Hidroelectrica. 

Finalizarea derivaţiei Surduc-Nehoiaşu va permite instalarea în cadrul Centralei Hidroelectrice Nehoiaşu a celei mai mari capacităţi de producere a energiei electrice puse în funcţiune de către Hidroelectrica de la începutul anilor 1990, hidroagregatul având o putere instalată de 55 MW şi o producţie de energie electrică estimată în anul hidrologic mediu de 171,8 GWh. 

Proiectul Amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu are un caracter complex şi se realizează în mai multe etape, pe trepte ale investiţiei, reanalizate sistematic din perspectiva optimizării tehnico-economice. Valoarea decontată până în prezent pentru realizarea treptei Surduc-Nehoiaşu se ridică la aproximativ 600 de milioane de lei, restul de executat fiind de aproximativ 250 de milioane de lei, astfel încât investiţia va totaliza aproape 850 de milioane de lei. 

În cadrul Amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu este pusă în funcţiune, din anul 1988, Centrala Hidroelectrică Nehoiaşu I, având instalate 2 hidroagregate cu o putere totală instalată de 42 MW şi o producţie medie de energie evaluată la 120,6 GWh/an. 

Reprezentanţii Hidroelectrica menţionează că investiţia în Amenajarea hidroenergetică Siriu-Surduc face parte din planul de investiţii al companiei pentru perioada 2015-2020. 

Bugetul alocat de Hidroelectrica pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare-retehnologizare-mentenanţă în această perioadă este de peste 1,3 miliarde de euro, distribuit astfel: amenajări hidroenergetice noi – 450 milioane de euro în proiectele aflate în curs de execuţie (Siriu-Surduc, Racoviţa, Bretea, Răstoliţa, Dumitra-Bumbeşti, etc); retehnologizarea amenajărilor hidroenergetice existente – 305 milioane de euro în retehnologizarea a 4 hidrocentrale de mare capacitate, şi anume Stejaru (cu o capacitate de 210 MW), Vidraru (cu o capacitate instalată de 220 MW), Râul Mare Retezat (cu o capacitate instalată de 335 MW), Marişelu (cu o capacitate instalată de 220 MW) şi în modernizări de hidroagregate; mentenanţa amenajărilor hidroenergetice existente – 240 milioane euro în lucrări de mentenanţă cu capitalizare; achiziţia şi realizarea de capacităţi noi de producţie din alte surse regenerabile (eolian, solar, biomasă) – 300 milioane euro investiţii în capacităţi noi de producţie din surse regenerabile.

AGERPRES