Potrivit unui comunicat al Executivului, măsura are scopul să contribuie la îmbunătăţirea relaţiei cetăţenilor cu administraţia fiscală, prin creşterea gradului de informatizare şi, implicit, simplificarea procedurilor administrative. 

"Acest Centru va fi înfiinţat în aparatul central al Ministerului Finanţelor Publice, până la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister şi instituţiilor subordonate cu atribuţii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (structuri din MFP, ANAF – aparat central şi direcţii generale regionale, Agenţia Naţională de Achiziţii Publice şi Comisia Naţională de Prognoză)", se spune în comunicat. 

Guvernul mai precizează că acest Centru va fi dezvoltat conform unui plan de măsuri stabilit prin memorandum. 

Pentru perioada 2017 – 2018, planul de măsuri include: desemnarea şi tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructură critică de interes naţional; elaborarea unei strategii unitare de dezvoltare şi menţinerea în funcţiune a Sistemului Informatic al MFP; stabilirea necesarului de resurse şi alocarea de fonduri necesare pentru servicii de menţinere şi pentru înnoirea etapizată a infrastructurii hardware şi software a Sistemului Informatic al MFP. 

Tot pentru 2017 – 2018, planul de măsuri include angajare de personal de specialitate TIC la nivel central şi local şi implementarea mai multor proiecte în curs (factura electronică, centralizarea sistemului de administrare a creanţelor bugetare etc.). 

Pentru perioada 2018 – 2020, acest Centru are mai multe obiective, printre care implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat şi centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului şi diversificarea serviciilor oferite. 

Pentru aceeaşi perioadă este prevăzută şi implementarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor. 

În acest caz, sunt prevăzute mai multe măsuri: extinderea utilităţii şi utilizării "Spaţiului Privat Virtual" la nivelul celorlalte instituţii publice centrale şi locale; furnizarea către cetăţeni a informaţiilor privind bunurile impozabile luate în calcul la stabilirea obligaţiilor fiscale ale acestora, colectate şi consolidate la nivelul sistemului informatic securizat "PatrimVen"; furnizarea către cetăţeni a informaţiilor privind obligaţiile fiscale şi nefiscale "IMPTAX"; crearea şi operaţionalizarea identităţii fiscale electronice a persoanei fizice pentru a facilita interacţiunea cu statul în ceea ce priveşte sistemul financiar, fiscal şi de asigurări sociale; standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relaţia cu cetăţeanul. 

Tot pentru perioada 2018 – 2020 este prevăzută dezvoltarea serviciilor informatice de analiză complexă a masivelor de date pentru: urmărirea cheltuirii fondurilor publice, cu accent pe investiţii şi asigurări sociale; evaluarea impactului financiar a iniţiativelor de modificare legislativă pentru venituri şi cheltuieli; gestionarea riscurilor în colectarea veniturilor şi în execuţia bugetară.

AGERPRES