Conform sursei citate, a fost aprobată şi încredinţarea implementării instrumentelor financiare pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 şi pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 către Fondul European de Investiţii, în calitate de Fond al Fondurilor. 

În memorandum sunt identificate etapele necesare pentru începerea implementării instrumentelor financiare. Astfel, într-o primă etapă, evaluarea ex-ante va fi transmisă, pentru informare, Comitetului de Monitorizare al fiecărui Program Operaţional implicat, iar rezumatul evaluării ex-ante a instrumentelor financiare va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Simultan se va demara procedura de negociere şi semnare a Acordurilor de Finanţare între fiecare Autoritate de Management (AM POC şi AM POR) şi Fondul European de Investiţii în calitate de Fond al Fondurilor, care va selecta ulterior intermediarii financiari. 

Ministerul Fondurilor Europene a optat pentru realizarea unei singure evaluări ex-ante pentru instrumentele financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul Programelor Operaţionale finanţate din fonduri ESI. 

O primă estimare la nivelul programelor operaţionale este de aproximativ 431,8 milioane de euro, ca sumă totală alocată pentru instrumentele financiare, din care 100 de milioane de euro reprezintă contribuţia României la instrumentul financiar de tip garanţie neplafonată din cadrul Iniţiativei pentru IMM, conform sursei citate. AGERPRES