Concret, Guvernul a stabilit valoarea reală a costurilor de îngrijire, supraveghere, întreținere, asistență, abilitare și reabilitare a tuturor categoriilor vulnerabile din serviciile sociale.

Actualizarea cheltuielilor pe diferitele tipuri de servicii înregistrează o creștere care variază între 44% și 98%

Cu cât au crescut sumele

Valoarea cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități din casele de tip familial, a crescut de la 33.955 de lei pe an la 65.119 lei pe an în timp ce la copiii fără dizabilități din casele de tip familial, valoarea cheltuielilor a crescut de la 25.955 lei pe an, la 42.410 lei pe an.

Pentru adulții cu dizabilități găzduiți în Centrele de Îngrijire și Asistență (CIA), valoarea cheltuielilor a crescut de la 33.828 lei pe an la 66.852 lei pe an. În ceea ce privește valoare cheltuielilor cu persoanele vârstnice dependente, îngrijite în servicii rezidențiale, aceasta a crescut de la 23.784 lei pe an, la 50.554 lei pe

Elemente noi aduse creșterii calității serviciilor

  • stabilirea valorii cheltuielilor aferente echipelor mobile care oferă servicii de abilitare și reabilitare la domiciliu copiilor cu dizabilități
  • diferențierea valorii cheltuielilor efectuate pentru adulții cu dizabilități pe tipuri de locuințe protejate
  • în funcție de gradul de autonomie al acestora, diferențierea valorii cheltuielilor efectuate în serviciile rezidențiale pentru vârstnici
  • în funcție de gradul de dependență al acestora, crearea cadrului legal necesar pentru stimularea externalizării serviciilor sociale către furnizorii privați de servicii sociale acreditați.