Riscați amenzi de 5.000 de lei dacă nu faceți acest lucru! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, în ședința Guvernului din data de 27 ianuarie 2021 a fost adoptată Hotărârea referitoare la modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG nr. 707/2018.

Potrivit actului normativ se dorește simplificarea procedurii de verificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, controalele fiind realizate de către autoritățile administraţiei publice locale, prin personal împuternicit de primar, de poliția locală sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.

În plus, actul normativ vizează eficientizarea procesului de informare și conștientizare prin mass-media, online și în format letric, pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și eradicarea acesteia.

Riscați amenzi de 5.000 de lei dacă nu faceți acest lucru. Perioada de control va fi prelungită

Actul normativ prezentat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale arată că se dorește prelugirea perioadei privind al doilea control asupra terenurilor infestate. Aceste verificări vor avea loc anual în perioada 6 iulie – 31 octombrie.

Acesta mai vizează și verificarea autorităților administrației publice locale care nu aplică măsurile de control prevăzute de lege, de către o comisie stabilită prin Ordin al Prefecturii. Această comisie are competența de a sancționa nerespectarea dispozițiilor legale.

Potrivit aceluiași act normativ, va crește nivelul de sancționare cu amenzi de la o mie de lei la 5 mii de lei pentru persoane fizice și de la 10 mii de lei la 20 de mii de lei pentru persoanele juridice care nu respectă prevederile legale privind distrugerea buruienii ambrozia.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale precizează că măsurile reglementate prin HG vor conduce la diminuarea suprafețelor de teren infestate cu buruiana ambrozia, a cantității de polen eliberată în atmosferă și implicit la menținerea unui mediu sănătos pentru populație.