Hotărârea de Guvern prin care este adoptat acest program prevede că produsele alimentare pe care statul vrea să le vândă pensionarilor la preţ redus vor fi livrate acestora, săptămânal, prin firme special înfiinţate de către autorităţile locale, care vor cumpăra alimentele prin licitaţie şi vor percepe un adaos comercial care să acopere cheltuielile aferente.
”Coşul de solidaritate” va incluse produse precum făină, zahăr, ulei, mălai şi orez, dar şi alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite de consiliul judeţean sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Pentru implementarea programului, consiliile judeţene pot înfiinţa societăţi comerciale ori pot extinde obiectul de activitate al societăţilor existente, pentru derularea activităţilor de comerţ cu produse alimentare de bază exclusiv către pensionari.
Cantităţile de produse alimentare de bază care pot fi achiziţionate lunar de fiecare pensionar prin intermediul acestui program vor fi stabilite la rândul lor prin Ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Sănătăţii.
Pentru implementarea programului, autorităţile locale pot colabora cu organizaţiile neguvernamentale reprezentative care au ca obiect de activitate sprijinirea pensionarilor.