”Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice va răspunde de controlul prealabil al licitațiilor și va da un aviz în acest sens. Apoi, Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice de la Ministerul Finanțelor are atribuții pe parcursul derulării licitației”, a spus premierul Emil Boc la finalul ședinței de Guvern de joi.
El a precizat că Autoritatea de Certificare și Plăți va putea prin sondaj să efectueze verificări și poate solicita documente Autorităților de Management. ”În plus, Autoritatea de Audit a Curții de Conturi va certifica faptul că procedurile au fost efectuate corect”, a mai arătat premierul.
Pentru a putea efectua controlul prealabil, ANRMAP va beneficia de o suplimentare de personal. ”Vor fi transferați de la alte ministere sau autorități 50 de angajați cu atribuții în domeniul achizițiilor publice”, a spus Cristina Trăilă, șefa ANRMAP.