Grupul Editorilor şi Difuzorilor de Presă va supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA), care are loc astăzi, majorarea capitalului social prin aport în numerar.

Suma cu care se va majora capitalul social este de 5.640.000 de lei, de la 9.174.000 de lei la 14.814.000 de lei.

Numărul de acţiuni noi care se vor emite este de 564.000 de acţiuni „nominative dematerializate”, cu o valoare nominală de 10 lei, egală cu preţul de subscriere.

Majorarea se va face fără tranzacţionarea dreptului de preferinţă, acţiunile nou emise fiind oferite spre subscriere acţionarilor existenţi la data de înregistrare stabilită de AGEA în vederea exercitării dreptului de preferinţă.

Consiliul de Administraţie al societăţii a propus ca 17 iulie să fie data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.