Societatea care administrează depozitul de deşeuri Chitila – Rudeni a fost sancţionată contravenţional cu 100.000 de lei, în urma controalelor efectuate în perioada 25 iulie – 4 august. Controlul s-a desfăşurat şi ca urmare a numeroaselor petiţii provenite din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu privire la disconfortul olfactiv resimţit de locuitorii din zonele afectate, potrivit unui comunicat transmis de Garda Naţională de Mediu (GNM).

"În data de 15.11.2016, Garda Naţională de Mediu a finalizat controlul de verificare a măsurilor impuse anterior şi a constatat că toate cele 21 de măsuri de conformare au fost realizate. Pe parcursul controlului au fost efectuate, concomitent, determinări ale calităţii aerului. Deşi toate măsurile au fost realizate, s-a constatat că valorile măsurate ale hidrogenului sulfurat din vecinătatea depozitului sunt în continuare peste valorile limită admise. În aceste condiţii s-a impus închiderea definitivă a celor 5 celule pentru care s-a asigurat măsura provizorie a acoperirii cu pământ, în strat de 50 cm. Până la emiterea autorizaţiei revizuite, care va conţine în mod obligatoriu monitorizarea continuă la instalaţia de ardere la temperaturi înalte, GNM a impus măsuri de monitorizare, de două ori pe săptămână, la această instalaţie şi, lunar, la instalaţia de producere a energiei electrice, cu condiţia suplimentară ca analiza probelor să fie realizată într-un laborator acreditat RENAR, iar prelevarea probelor să se facă doar în prezenţa comisarilor GNM", notează sursa citată.

Pe de altă parte, Garda de Mediu precizează că, în urma controlului efectuat în luna octombrie la depozitul ecologic din localitatea Glina, au fost constatate neconformităţi faţă de prevederile Autorizaţiei Integrate de Mediu (AIM), fapt pentru care s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 100.000 de lei.

Totodată, comisarii de mediu au impus agentului economic 15 măsuri pentru conformarea cu prevederile AIM şi a legislaţiei de mediu în vigoare, printre care: acoperirea cu material inert (pământ) a taluzurilor celulei, diminuarea zonei active de depozitare a deşeurilor până la maxim 2.500 mp şi acoperirea periodică cu un strat de pământ, asigurarea funcţionării sistemului de ardere a biogazului 24/24h şi notificarea imediată a GNM în cazul opririi acestuia, aducerea nivelului de depozitare la cota de 75 metri (nivelarea celulei 2).

GNM a informat Agenţia pentru Protecţia Mediului cu privire la neregulile constatate în raport cu actul de reglementare, aceasta emiţând deja notificare cu termen de 60 zile pentru realizarea măsurilor dispuse. În cazul nerealizării la termen a măsurilor, autoritatea de mediu va suspenda actul de reglementare.

Pe durata anului 2016, comisarii de mediu au efectuat alte două controale la depozitul de deşeuri Glina, soldate cu o amendă contravenţională în valoare de 10.000 lei. Agerpres