Conform unui comunicat al MAP, una dintre noutăţile prevăzute în actul normativ se referă la asigurarea, cu prioritate, a lemnului de foc pentru populaţie. 

“Este primul an în care un Guvern îşi asumă ducerea la îndeplinire întocmai a prevederilor Codului Silvic, care stipulează, încă din 2015, asigurarea cu prioritate a lemnului de foc către populaţie. Chiar dacă necesarul de lemn de foc al populaţiei României nu poate fi susţinut exclusiv din pădurile statului, trebuie să ne asigurăm că tot lemnul de foc pe care aceste păduri îl produc merge direct la cetăţenii care au reală nevoie. Astfel, am pus în aplicare prevederea din Codul Silvic care stipulează valorificarea cu prioritate către populaţie a lemnului de foc rezultat din tăierile de îngrijire, de igienă, sau rezultate din produse accidentale”, a declarat Doina Pană, ministrul Apelor şi Pădurilor. 

Hotărârea se referă la vânzarea directă, fără intermediari, a lemnului de foc către populaţie şi unităţile de interes public local (şcoli, grădiniţe, instituţii etc.), din pădurile proprietate publică. În acest sens, au fost introduse, în premieră, prevederi care sancţionează specula, adică revânzarea materialului lemnos cumpărat ca lemn de foc de populaţie. 

O altă noutate din Regulament vizează asigurarea dreptului de preempţiune producătorilor de mobilă, drept prevăzut în Codul Silvic încă din 2015. Astfel, este încurajată prelucrarea superioară a lemnului la noi în ţară. Prin această hotărâre se stabileşte clar că, special pentru sectorul mobilei din România, se organizează o primă licitaţie, la care au dreptul să participe exclusiv operatorii care deţin certificat de atestare de producător din industria mobilei şi operatorii economici care deţin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului. La fel ca şi în cazul lemnului de foc, pentru a evita specula, este interzisă revânzarea lemnului achiziţionat în cadrul licitaţiei dedicate producătorilor români de mobilă. 

“Cred că, astfel, dăm o şansă importantă industriei să îşi procure materia primă la preţuri corecte şi îi permitem să crească şi să se dezvolte. Tot prin introducerea acestei măsuri asigurăm acea plus-valoare lemnului exploatat la noi în ţară şi stimulăm crearea de locuri de muncă”, a precizat Doina Pană. 

Noul Regulament mai prevede transparentizarea totală a licitaţiilor de masă lemnoasă. Astfel, în urma adoptării HG, Ministerul Apelor şi Pădurilor va realiza un website dedicat, denumit www.produselepadurii.ro, în cadrul căruia vor fi publicate toate anunţurile de licitaţie de masă lemnoasă din pădurile aflate în proprietate publică. Se grupează, astfel, anunţurile pe un singur portal, anunţuri care, în prezent, se regăsesc publicate pe site-urile fiecărui administrator de fond forestier proprietate publică, în mod dispersat şi neunitar.

AGERPRES