"Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Societate de Administrare a Fondului Proprietatea SA, anunţă că Fondul a solicitat completarea ordinilor de zi ale Adunărilor Generale Ordinare ale Acţionarilor E.ON Distribuţie România SA şi E.ON Energie România SA, convocate pe 26 mai şi, respectiv, 28 mai 2015, pentru ca acţionarii să aprobe acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorilor E.ON Distribuţie România SA (denumit anterior E.ON Gaz Distribuţie SA), E.ON Moldova Distribuţie SA şi E.ON Energie România SA, pentru recuperarea daunelor cauzate Companiilor prin aprobarea, încheierea şi derularea unor servicii cu E.ON România SRL, acţionarul majoritar al Companiilor", informează comunicatul.

Fondul Proprietatea consideră că serviciile contractate de către companii cu acţionarul majoritar E.ON România SRL nu sunt necesare, iar preţul plătit societăţii E.ON România SRL pentru serviciile de consultanţă strategică este nejustificat.

"Conform datelor disponibile Fondului, în anul 2014, valoarea totală a acestor contracte referitoare la consultanţa strategică şi de management se ridică la o sumă estimată de 34,4 milioane lei (echivalentul a 5,6 milioane lire sau 7,7 milioane euro). Fondul consideră că încheierea acestor tranzacţii între părţi afiliate, denumite contracte pentru servicii de consultanţă în domeniul strategiei de afaceri, încheiate cu acţionarul majoritar, nu sunt nici necesare, nici adecvate, întrucât companiile au propriile consilii de administraţiile şi directori, care sunt numiţi pentru a lua decizii strategice şi de management şi pentru a acţiona în interesul şi beneficiul tuturor acţionarilor şi nu în cel al acţionarului majoritar", informează Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti.

De asemenea, Fondul consideră că încheierea contractelor privind servicii de consultanţă strategică poate fi considerată un abuz de putere al acţionarului majoritar, E.ON România SRL, iar această situaţie reprezintă un conflict de interese şi o încălcare gravă a principiilor de guvernanţă corporativă şi solicită conducerii din România a companiei E.ON România SRL să analizeze posibilitatea încetării acestor contracte, precum şi de a nu mai încheia contracte similare cu companiile în viitor.

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor şi aprecierea per acţiune a capitalului prin investiţii în principal în acţiuni româneşti şi titluri de valoare asociate acţiunilor. Fondul s-a listat pe Bursa de Valori Bucureşti în data de 25 ianuarie 2011 şi pe London Stock Exchange în data de 29 aprilie 2015. AGERPRES