'Vă solicităm, prin prezenta, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1991, cu modificările şi completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 18.11.2014 cu următorul punct: Revocarea Hotărârii AGEA nr. 5/28.02.2014 prin care a fost aprobată participarea Hidroelectrica la capitalul social al Hidro Tarniţa SA', se arată în adresa Fondului Proprietatea. Hotărârea AGEA nr. 5/28.02.2014 prevedea participarea Hidroelectrica cu circa două milioane de euro la capitalul social al Hidro Tarniţa, prin subscrierea a 89.000 de noi acţiuni ale acestei companii cu preţul de 100 de lei pe acţiune. În adresa pentru AGEA din 18 noiembrie, oficialii Fondului Proprietatea amintesc că, în 27 iulie 2014, a fost aprobată, printr-un memorandum, renunţarea participării Hidroelectrica la capitalul social al Hidro Tarniţa. Realizarea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarniţa – Lăpusteşti, prima centrală de acest tip din România, reprezintă un obiectiv prioritar al strategiei pe termen scurt şi mediu de dezvoltare a sectorului energetic, prevăzut în Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020. Proiectul este estimat la peste un miliard de euro. Vineri, un comunicat al companiei Hidro Tarniţa anunţa că termenul pentru depunerea documentelor de către investitorii interesaţi să participe la acest proiect a fost prelungit până la 27 noiembrie, ca urmare a interesului mare din partea investitorilor. 'Ca urmare a interesului manifestat de un număr mare de potenţiali investitori pentru participarea la Procedura de Selecţie, societatea de proiect Hidro Tarniţa SA anunţă prelungirea termenului prevăzut în Anunţul Publicitar pentru depunerea documentelor de participare la etapa de precalificare şi negociere preliminară şi neangajantă, în vederea implementării Proiectului CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti, de la data de 31 octombrie 2014, ora 10,00, până la dată de 27 noiembrie 2014, ora 10,00', se arată în comunicat. Reprezentanţii companiei de proiect au adăugat că investiţia în hidrocentrala cu acumulare prin pompaj va duce la crearea unui număr important de locuri de muncă şi creşterea nivelului de trai în zonă. Un vârf de angajări, peste 4.000 de locuri de muncă, ar urma să fie atins pe perioada de construcţie a proiectului, estimată a fi demarată în prima parte a anului 2016 şi cu o durată cuprinsă între 5 şi 7 ani. 

 

Sursa: Agerpres