De anul viitor, persoanele care au venituri din activităţi independente, însemnând activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, arendă, transferul titlurilor de valoare sau activităţi agricole, vor fi obligate să-şi calculeze singure impozitul pe venitul net anual. Până în 2010 inclusiv, calculele au fost făcute de angajaţii Agenţiei de Administrare Fiscală în baza declaraţiilor anuale de venit. Potrivit modificărilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 109 din 2009, va fi introdus, din 2011, un sistem de autodeterminare a impozitului net. Declaraţia anuală de venit va fi înlocuită cu declaraţia de impunere, iar decizia de impunere, prin care funcţionarii comunicau impozitul net, precum şi sumele pe care contribuabilii le datorau sau, dimpotrivă, le aveau de primit, va fi desfiinţată.
„Nu trebuie să uităm că prevederile legislaţiei fiscale româneşti nu sunt printre cele mai puţin complexe şi că cea mai mare parte a contribuabililor nu au cunoştinţe de fiscalitate, ceea ce, evident, va îngreuna în practică procesul de calcul al impozitului şi completarea declaraţiei anuale, mai ales luând în considerare şi modificările succesive şi chiar contradictorii pe alocuri aduse în ultimul timp legislaţiei de asigurări sociale care are adeseori impact asupra calculului impozitului pe venit“, explică Claudia Sofianu, tax manager Ernst&Young.
Avantajele Fiscului
Odată cu dispariţia deciziei de impunere, va trebui ca plăţile să se facă pe loc. Astfel data de depunere a declaraţiei va deveni şi termen de plată. De anul viitor, termenul-limită nu va mai fi 15 mai, aşa cum a fost până anul acesta inclusiv, ci 25 mai.
„Această modificare atrage o responsabilizare individuală mai mare, nemaiexistând confortul dat anterior de verificarea efectuată de autorităţile fiscale şi corectarea prin decizia de impunere a unor eventuale erori de calcul. Trebuie să se mai aibă în vedere şi faptul că, în primăvara acestui an, s-au elaborat şi publicat formularele ce urmează să fie folosite în cazul inspecţiilor fiscale la persoane fizice“, spune Claudia Sofianu.
Persoanele care au optat pe parcursul acestui an pentru impunere finală la sursă vor scăpa de calvarul calculelor şi declaraţiilor. Posibilitatea reţinerii integrale a impozitului de către cel care plăteşte venitul a fost oferită persoanelor fizice printr-o modificare adusă Codului fiscal în primăvara acestui an. La momentul respectiv, ea nu a fost pusă în legătură cu prevederea strecurată în lege în 2009 privind autodeterminarea impozitului.
„Din declaraţiile date la momentul respectiv (în 2009 n.r.) de către reprezentanţii ministerului a reieşit că, astfel, se intenţiona, pe de o parte, reducerea numărului de funcţionari implicaţi în revizuirea declaraţiilor anuale şi emiterea deciziilor fiscale, iar pe de altă parte, reducerea intervalului de colectare a impozitului sau a diferenţelor de impozit“, precizează Claudia Sofianu.
Alte modificări
Însă în 2011, Codul fiscal va mai suferi modificări, conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă.
Una dintre cele mai importante prevederi vizează prelungirea cu un an a interdicţiei de deducere a TVA pentru cumpărarea unor vehicule rutiere şi a combustibilului pentru acestea. Conform Codului fiscal în vigoare, limitarea dreptului de deducere a TVA ar fi trebuit să expire la 31 decembrie 2010.
„Dacă acest proiect va fi aprobat, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România vor trebui să aplice şi în 2011 aceste limitări ale dreptului de deducere a TVA“, arată Ioana Iorgulescu, tax senior manager, Ernst&Young .
În acelaşi timp va fi extinsă cu încă un an şi limitarea dreptului de deducere la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor cu combustibilul folosit pentru anumite vehicule rutiere.
În schimb, îşi vor înceta valabilitatea şi două facilităţi acordate până în acest an. „Scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit se poate aplica doar până la 31 decembrie 2010 şi nu avem informaţii cu privire la o eventuală prelungire a acestei prevederi. Totodată, începând din 2011, nu mai există prevederi specifice referitoare la pierderile realizate printr-un sediu permanent situat într-un stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau într-un stat cu care România are incheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care acum se determină luând în calcul veniturile si cheltuielile înregistrate de la începutul anului fiscal“, spune Cristina Clujescu, tax manager Ernst&Young. 
Modificări pe ultima sută de metri
Ministerul de Finanţe a publicat proiectul de modificare a Codului fiscal la începutul acestei luni, deşi principiul mult invocat al stabilităţii fiscale impunea dezbaterea şi aprobarea acestuia cu cel puţin şase luni înainte de a fi aplicat şi cu atât mai mult cu cât una dintre noutăţi, și anume declaraţia unică pentru contribuţii şi impozit pe venit, deşi este benefică pentru companii, va fi o mare provocare pentru administraţia fiscală care nu a detaliat încă procedura de completare şi trimitere a acesteia.


25
mai va fi, de anul viitor, noul termen de declarare a impozitului pe venit anual pentru persoanele fizice, în loc de 15 mai, aşa cum a fost până în 2010

Ce se va modifica in 2011
Cheltuielile privind combustibilul vor rămâne nedeductibile la calculul impozitului pe profit şi în 2011
Contravaloarea cupoanelor care reprezintă bonuri de valoare care se acordă gratuit persoanelor fizice va fi impozitată
TVA pentru cumpărarea anumitor vehicule rutiere, precum şi a  combustibilului utilizat în alte cazuri decât cele prevăzute expres în lege, nu va fi deductibilă nici în 2011
Câştigurile din jocurile de noroc de tip cazino şi slot machine, cu excepţia veniturilor de tip jack-pot, vor fi impozitate în continuare, dar va fi introdusă și o taxă de acces în cazinouri
Plăţile anticipate în contul impozitului anual pentru activităţi independente şi agricole vor fi recalculate de Fisc în cazul încetării activităţii
Persoanele cu venituri din activităţi independente care îşi încetează activitatea trebuie să notifice Fiscul în termen de 15 zile
Cota de impozit pe dividendele plă­tite nerezidenţilor creşte la 16%, de la 10%
Accizele pentru ţigări, benzină fără plumb şi motorină vor fi majorate, iar cele pentru cafea nu vor mai fi eliminate aşa cum prevede legea în vigoare
Va fi introdusă o declaraţie unică pentru contribuţiile de asigurări  şi impozitul pe venit