Într-un context pandemic în care firmele românești caută sprijin pentru supraviețuire, se pare că pentru guvernul Orban noul plan de absorbție de capital străin a fost mai important decât sprijinirea companiilor locale. Ca o campanie ce pare să aibă un caracter antinaționalism, Statul Român a sprijinit sau a fost părtaș la prăbușirea companiilor locale, autohtone sau cu capital național prin politici precum acordarea unui tip de ajutor de stat, care a avut și continuă să aibă impact grav asupra mediului concurențial local, așa cum este textul de lege al HG 807/2014.

Paralelă de strategie între România și alte țări în sprijinirea companiilor autohtone

SUA, Franța și Germania stabilesc strategii de dezvoltare și sprijinire ale companiilor autohtone, în schimb România adoptă o strategie de favorizare a investițiilor străine, în defavoarea companiilor autohtone.

O strategie de dezvoltare economică a țării trebuie să aibă o componentă de impulsionare și sprijin a companiilor autohtone și una de absorbție de capital străin, fără ca cele două direcții să se afecteze una pe cealaltă. Ca acest lucru să nu se întâmple, strategia trebuie să ia în calcul menținerea mediul concurenţial, să aducă valoare actualului sistem economic naţional şi să ducă la dezvoltarea unitară, echilibrată a tuturor regiunilor şi nu la o concentrare economică în anumite zone.

Efectul impulsionării investițiilor străine gestionat greșit cu efect în defavoarea companiilor autohtone

Ordonanța de urgență HG 807/2014, prin care guvernul Orban intenționa să stimuleze creșterea ISD-urilor (investiții străine directe) devine și noua condamnare a companiilor autohtone și mai mult un sprijin al companiilor străine. Un exemplu de stimulare greșită a investițiilor de către stat e cazul parteneriatului Karcher – Electroargeș care se încheie în favoarea companiei germane și în detrimentul companiei românești. Karcher decide, ca și efect al acordării unor ajutoare de stat prin care a fost în măsură a își dezvolta propriile unități de producție, încetarea începând cu anul 2021 a relației contractuale cu Electroargeș, după mai bine de 18 ani de colaborare. Prin simpla susținere financiară din partea statului, CER Cleaning Equipment SRL (subsidiara a Karcher) poate ajunge în poziția de a elimia astfel Electroargeș în activitatea de producție a aspiratoarelor.

Ce înseamnă HG 807/2014, de care a dispus subsidiara a Karcher, CER Cleaning Equipment SRL

La bază, H.G. nr. 807/2014 pare o lege cu impact pozitiv: o schemă de ajutor de stat care are ca obiect stimularea investițiilor cu impact major în economie, care a avut ca principal obiectiv, după cum s-a arătat și în textul actului normativ „dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în toate sectoarele”.

Această schemă de ajutor de stat a fost una generoasă, astfel că proiectele finanțate fiind de ordinul milioanelor și zecilor de milioane de euro, sub gestiunea Ministerului Finanțelor Publice. Doar la sfârșitul anului 2016 erau plătite, spre exemplu, ajutoare de stat de peste 23 milioane de euro, conform informațiilor publice disponibile pe site-ul MFP.

Într-un plan optimist prin care toate proiectele de ajutor de stat care erau finanțate prin această schemă era obligatoriu a conduce generarea de contribuții în dezvoltare regională, împunându-se condiția să nu se închidă activități similare ca și efect al acordării ajutorului de stat, să nu fie afectat mediul concurențial existent, și, în plus, investiția să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii (art. 18 lit. f si h din H.G. nr. 807/2014). Cu un efect mai puțin în avantajul companiilor românești, dar mai ales a celor care se zbăteau să supraviețuiască, proiectele care au beneficiat de răspuns favorabil au aparținut companiilor mari, cu acționariat străin, care au primit prin acest stimulent și un avantaj de dezvoltare fără nevoia companiilor românești care să le susțină producția locală.

Context: companiile mari care se puteau dezvolta și fără sprijinul statului au fost cele care au beneficiat de ajutorul de stat

Deși legea părea una gândită în avantajul dezvoltării economiei locale, de la demararea acestei scheme de ajutor de stat au existat îngrijorări dacă alocarea acestor sume de bani importante ar trebui condiționată și de resursele beneficiarilor, mai ales că o mare parte dintre beneficiarii acestui ajutor de stat au fost companii multinaționale ca Bosch, Arctic, Pirelli, Leoni, Dacia sau Airbus care, în principiu, poate că erau în măsură a își dezvolta afacerile și fără sprijinul statului.

De asemenea, au apărut nelămuriri dacă impactul de dezvoltare a zonei geografice prin acordarea de ajutor de stat este cu adevărat profitabil și dacă companiile sprijinite de stat și-au îndeplinit obligațiile asumate prin această schema de ajutor.

Una dintre beneficiarele ajutorului de stat este și compania germană producătoare de aspiratoare Alfred Karcher GmbH&Co.KG (în continuare „Karcher”), care a accesat în anul 2016, prin intermediul subsidiarei locale CER Cleaning Equipment S.R.L., un ajutor de stat în temeiul H.G. nr. 807/2014, de 7.650.000 euro, pentru dezvoltarea de tip greenfield a primei fabrici de producție în localitatea Curtea de Argeș, aceasta fiind finalizată în septembrie 2016, când apar și primele informații contradictorii, invocându-se că din totalul investiției circa o treime ar fi fost ajutor de stat, după alte surse ajutorul fiind de 40% sau chiar de jumătate din valoarea proiectului.

Ajutor de stat care închide parteneriatul de 18 ani dintre Electroargeș și Karcher

Până în momentul investiției, Karcher obținea toată producția de aspiratoare profesionale și de casă&grădină prin Electroargeș, printr-un parteneriat care dura de peste 18 ani. La intrarea pe piața din România, Karcher contractase Electroargeș, fiind singura companie care era în măsură să răspundă cerinței de producție a consorțiului strain și de a oferi experiența și resursele necesare, în principal umane de care Karcher a beneficiat pe toată durata contractului.

Impactul HG 807/2014 asupra parteneriatului

Subsidiara Karcher, CER Cleaning Equipment S.R.L., se află pe lista companiilor care accesează ajutorul de stat și dezvoltă prima unitate de producție. Având expertiza și cunoașterea mediului de lucru de la  Electroargeș, Karcher decide să transfere în propria ”grădină” toată producția de aspiratoare profesionale, care până atunci erau produse de către compania românească. Consorțiul german Karcher notifică compania românească Electroargeș încă din anul 2016 care produce efecte dezastroase imediate în prețul acțiunilor Electroargeș de la Bursa de Valori București.

Practic, acest avantaj concurențial pe care legea H.G. nr. 807/2014 îl impunea ca fiind interzis prin acordarea finanțării era ignorat de Karcher prin transferul la o companie subsidiară, demonstrând practic cum ajutorul de stat a condus la închiderea unei activități similare cu Electroargeș, afectând mediul concurențial.

Conform textului din Ghidul Solicitantului, condițiile sunt foarte clare privind “Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului concurențial”.

Karcher a beneficiat astfel de ajutor de stat deși există concurență directă între subsidiara acesteia CER Cleaning Equipment SRL și Electroargeș pentru a fabrica produsele marca Karcher, care, în principiu, afecta posibilitatea acestei din urmă societăți de a beneficia de ajutor de stat, în măsura în care acordarea acestuia ar fi afectat pe Electroarges, din moment ce H.G. nr. 807/2014 impunea condiția ca prin ajutorul de stat să nu fie afectată concurența.

Totodata, pentru cea de-a doua fabrică Karcher din localitatea Curtea de Argeș pe care o deschide în octombrie 2021, Karcher a accesat în anul 2019, încă un ajutor de stat în baza H.G. nr. 807/2014, în valoare de 7.180.000 Euro.

Karcher se dezvoltă, Electroargeș moare încet

Karcher motivează transferul producției începând cu 2021 către subsidiara CER Cleaning Equipment SRL prin argumentul că, invocând că această subsidiară ar avea o ofertă mai competitivă, evident obținută și ca urmare a ajutorului de stat.

Însă, una dintre condițiile impuse de lege pentru acordarea ajutorului de stat spune că  documentaţia anexată cererii face dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizată în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat” – art. 13 lit. b din HG. Practic, oferta subsidiarei CER Cleaning Equipment SRL nu putea să fie competitivă cu cea a Electroarges, dacă ajutorul de stat nu ar fi fost acordat, accesarea ajutorului de stat fiind astfel dovada că strict prin accesarea ajutorului aceasta societate a devenit competitiva fata de Electroargeș.

Ajutor de stat către o companie care avea deja intenția să ”importe” toate informațiile și resursele acumulate de la compania românească Electroargeș în dezvoltarea proprie

În mod nu tocmai surprinzător, cea de-a doua fabrică susținută de Karcher reprezintă o investiție în fosta fabrică Steinel din Curtea de Arges, fabrică ce a fost achiziționată în primăvara anului 2017, aparent Karcher stabilise deja deschiderea celei de-a doua fabrici cu sau fara ajutor de stat.

Practic, deși obiectivul ajutorului de stat oferit prin H.G. nr. 807/2014 era doar ca să creeze un impact pozitiv în economia locală prin antrenarea altor investiții și dezvoltarea furnizorilor și producătorilor locali, prin ajutorul oferit companiei Karcher se crează posibilitatea de eliminare a concurenței – furnizorii locali de produse similare – prin avantajul competitiv oferit de prețul producției.

Ajutorul financiar de la stat favorizează Karcher să câștige avantaj concurențial, în detrimentul companiei autohtone Electroargeș

Cu un avantaj concurențial creat prin ajutorul de stat și printr-un contract care mai bine de 18 ani a inclus o clauză de exclusivitate care a împiedicat Electroargeș să dezvolte parteneriate separate de Karcher, care să-i permită avantaje de negociere și un impact redus la Bursa de Valori, Karcher a creat strategia ideală de ”adormire” a unei companii românești cu vechime, cu sprijinul statului român.

Rezultatul

Karcher dezvoltă două noi unități cu sprijinul financiar al statului român, prin care ajunge la o cifră de afaceri de 110 mil. de euro în 2021 și estimează că va ajunge la 170 de mil. de euro în 2022. Ca o strategie de utilizare a know how-ului, a specialiștilor, a resurselor și angajând ca director general pe zona României a domnului Ion Bican, după ce acumulase o experiență anterioară de 14 ani în cadrul Electroargeș, Karcher își elimină fostul partener pe care își baza producția atât din relația contractuală cât și din mediul concurențial.

Electroargeș, în schimb, care prin clauza anterioară de restricție de concurență, s-a bazat pe producătorul german ca principal motor al producției, pierde principalul client, care se dezvoltă prin suplimentul financiar oferit de stat, fiind nevoit să renunțe la 500 de angajați, scade dramatic la Bursa de Valori București (simbol bursier ELGS) și încheie anul 2020 rezultate mult sub așteptări.

Cine aplică legea?

Conform legii, trebuie luat în calcul impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului concurențial și întreprinderile care au accesat stimulentul financiar trebuie să demonstreze prin informațiile prezentate că nu se denaturează în mod seminificativ concurența în urma acordării ajutorului de stat.

Consorțiul german, Kercher, folosind subsidiara CER Cleaning Equipment S.R.L., a primit acest avantaj concurențial prin ajutorul de stat și mai mult, prin politicile contractuale create, se pare că ar fi dobândit și avantajul de a menține un monopol financiar asupra companiei românești Electroargeș, la care a renunțat după ce a deschis noile unități de producție.

Conform H.G. nr. 807/2014, Ministerul Finanțelor Publice are dreptul de a verifica permanent îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale întreprinderii, respectiv, ale proiectului de investiții pe întreaga perioadă de implementare a planului de investiții. S-au verificat?

Concluzie

Practic, timp de peste 18 ani Karcher şi-a format oamenii, în câmpul muncii, la compania Electroargeş, pentru a-i prelua acum, pe baza a două ajutoare de stat ce au fost folosite pentru realizarea unor unităţi de producţie menite să ducă la încetarea contractelor cu o companie locală ce există în piaţă din anul 1973. În plus, conform datelor, nu stimulează nivelul creșterii numărului locurilor de muncă, cât să justifice suplimentul financiar, dar mai ales gaura pe care Electroargeș o inregistreaza prin renunțarea la 500 de angajați.

Într-o strategie globală, în care toate țările încearcă planuri de dezvoltare locală și oferă ajutoare de stat care să sprijine companiile locale. România raportează cifre în creștere a investiților străine directe, oferă ajutoare de stat investitorilor străini și raporteaza o prăbusire în gol a companiilor locale, autohtone sau cu capital național.

Dovada clară este Electroargeș, o companie românească care în urma sprijinul acordat de stat unei companii concurente, a pierdut pe piața concurențială.