Potrivit unui anunţ de licitaţie publicat pe SEAP, contractul acord cadru pentru servicii de cadastru are o valoare estimată de 15,1 milioane lei, fără TVA, iar durata acestuia este de 48 de luni. Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 1.190.499 lei (fără TVA). Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 4.532.201 lei (fără TVA). Valoarea pe an, I 3.021.460 lei, II 4.532.201 lei, III 3.776.830 lei, IV 3.776.830 lei.

Se va organiza licitaţie deschisă, criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 11 decembrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 8 iaunarie 2018. Contractul nu este periodic şi este finanţat cu bani de la bugetul local.