Cantitatea de servicii estimată este de minimum 1.000 km liniari şi maximum 4.000 km liniari. Acordul Cadru ce rezultă din această procedură este proiectat pentru a fi realizat în baza unui număr minim de un contract subsecvent şi maxim 4 contracte subsecvente, atribuite în baza Acordului Cadru. Valoarea estimată fără TVA este cuprinsă între 3.000.000 şi 12.000.000 dolari.

Durata acordului cadru este de 36 luni începând de la data atribuirii contractului.

Potrivit anunţului, obiectivul acordului cadru este asigurarea accesului ExxonMobil la resursele identificate ca fiind necesare pentru prestarea în cadrul contractelor subsecvente a serviciilor de prospecţiune geofizică cu vehicul subacvatic autonom în apă de mare adâncime, ce se vor realiza în Marea Neagră. Acordul presupune servicii în larg (offshore) şi servicii de cartografie marină.

Contractul va fi atribuit prin licitaţie deschisă, iar în privinţa criteriilor de atribuire componenta financiară are o pondere de 70%, iar cea tehnică de 30%. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 24 mai 2013, ora 10.00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 mai 2013. ora 10.00. Oferta sau cererea de participare trebuie redactată în limba engleză. Deschidere a ofertelor are loc pe 27 mai 2013, ora 11.00, la sediul autorităţii contractante din Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul A, etaj 4, sector 1, Bucureşti.