"Dezintermedierea financiară transfrontalieră s-a accentuat pe parcursul anului, dar şi-a menţinut caracterul ordonat. Expunerea băncilor-mamă faţă de filialele lor din România s-a redus cu circa 16% în anul 2014. În schimb, depozitele atrase de pe piaţa locală – principala sursă de finanţare a băncilor – şi-au păstrat trendul ascendent (+7,3 la sută, variaţie reală), evoluţie care, coroborată cu restrângerea creditului acordat sectorului privat, a condus la o nouă diminuare a raportului dintre credite şi depozite, până la un nivel care nu mai generează presiuni din punct de vedere macroprudenţial (90,5% la sfârşitul anului 2014)", informează BNR.

Potrivit instituţiei, capitalizarea sistemului bancar românesc a continuat să se îmbunătăţească în 2014, principalele contribuţii în acest sens revenind aportului de capital nou din partea acţionarilor, în valoare de aproximativ 394 milioane euro, diminuării cu 20% a volumului filtrelor prudenţiale deductibile din fondurile proprii pentru calculul indicatorilor de prudenţă bancară, menţinerii unei abordări prudente în activitatea de creditare, cu efecte pozitive asupra dinamicii creditelor neperformante.

SURSA: Agerpres


Te-ar putea interesa și: