"În ziua de 23.11.2012, ora 10,00, va avea loc în comuna Bradu, sat Bradu, str. Petrochimiştilor, nr. 3, judeţul Argeş – Divizia Petrochimică a SC Oltchim Râmnicu SA Vâlcea, vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile menţionate în anexe", se arată în publicaţia de vânzare mobiliară a Biroului Executorului Judecătoresc Emilia Mateescu, potrivit Agerpres.

În cele trei anexe ale documentului sunt enumerate 984 de bunuri mobile de la Divizia Petrochimică Bradu. Este vorba, printre altele, despre instalaţii, rezervoare, utilaje şi puncte de transformare.
"Bunurile mobile urmărite sunt grevate de următoarele sarcini şi drepturi reale: ipoteca mobiliară constituită în favoarea creditoarei Polchem Societe Anonyme cu sediul în (…) Vaduz, Liechtenstein", se precizează în publicaţia de vânzare mobiliară.

Conform aceluiaşi document, este vorba de două contracte de ipotecă mobiliară încheiate pe 21 iunie 2012 şi, respectiv, 26 iulie 2012 între Oltchim şi societatea din Liechtenstein. În temeiul acestora, "debitorul este obligat faţă de creditor la plata sumei de 7.046.420,44 de euro, reprezentând contravaloarea preţului livrărilor de propilenă şi orto-xylen".

Divizia Petrochimică Bradu aparţine societăţii Oltchim de peste trei ani, fiind preluată de la OMV Petrom.

OMV Petrom a renunţat în anul 2009 la activitatea de petrochimie de pe platforma de la Arpechim, al cărei unic beneficiar era combinatul Oltchim de la Râmnicu Vâlcea. Prin această tranzacţie, OMV Petrom a transferat activele fixe aferente activităţii de petrochimie, care includ instalaţia de piroliză, extracţia de aromatice, polietilenă de joasă densitate şi polietilenă de înaltă densitate şi o serie de rezervoare, precum şi terenul aferent cu o suprafaţă de circa 150 de hectare.