Persoanele care îşi pot face succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăţi în localităţile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. În acest moment s-au cadastrat integral peste 260.000 de imobile amplasate în 25 de localităţi din 12 judeţe (vezi lista mai jos). Acestora li se adaugă peste 164.000 de terenuri agricole din 389 de localităţi, în care cadastrarea a fost finalizată parţial. Mai exact, cu excepţia judeţelor Cluj, Sălaj, Sibiu, Braşov şi Botoşani, în restul judeţelor sunt cadastrate circa 116.000 de hectare de terenuri agricol, a căror proprietari pot obţine certificatele de moşternitor gratuit, dacă se află într-o situaţie succesorală. Cele mai multe terenuri agricole au fost cadastrate în judeţele Alba, Olt, Tulcea şi Ilfov.

Plata  onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală în aceste localităţi va fi realizată de ANCPI în baza unui protocol de colaborare semnat în 2016 cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin care s-a stabilit decontarea a 250 lei pentru fiecare autor al unei succesiuni. Protocolul va fi în vigoare până în 2025.

Trebuie menţionat faptul că ANCPI are la dispoziţie în acest an un buget de 5,3 mil. lei pentru plata succesiunilor, bani care ajung pentru încheierea a peste 21.000 de dezbateri succesorale. Primele persoane care vor pune la dispoziţia oficiilor de cadastru documentele solicitate vor fi beneficiarii acestor gratuităţi, în contextul în care moştenitorii nu sunt nevoiţi să meargă la notar.

Vestea bună este că, pentru anul viitor, ANCPI a alocat 30,5 mil. lei pentru plata succesiunilor, ceea ce înseamnă că pot beneficia 122.000 de români de obţinerea gratuită a certificatelor de moştenitor.

CITIŢI ŞI Zeci de mii de români îşi pot face succesiunea gratuit în acest an

Radu-Codruţ Ştefănescu: «Noile cărţi funciare sunt deschise pe numele defuncţilor»

 

Capital: Cine poate obţine succesiuni gratuite în acest an?

Radu-Codruţ Ştefănescu: În 2017, ANCPI poate plăti contravaloarea certificatelor de moştenitor pentru proprietarii imobilelor pentru care au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Concret, este vorba despre proprietarii imobilelor din cele 25 de UAT-uri din 12 judeţe în care au fost finalizate lucrările de  înregistrare sistematică. În total sunt 260.194 de imobile cu suprafaţa de 187.052 de hectare. Pot obţine certificate de moştenitor gratuit şi proprietarii imobilelor din cele 907 de sectoarele cadastrale din 389 de UAT-uri  din 36 de judeţe în care au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică. Vorbim despre încă 164.598 de imobile, cu suprafaţa de 116.557 de hectare.

Capital: Ce paşi trebuie să urmeze proprietarii pentru a-şi face succesiunea gratuit?  

Radu-Codruţ Ştefănescu: În primul rând, oamenii trebuie să ştie că pot obţine certificatul de moştenitor gratuit doar după ce unitatea administrativ-teritorială (UAT) în care se află imobilele pe care le deţin intră în Programul Naţional de cadastru şi Carte Funciară.

Este important de ştiut că, potrivit procedurii stabilite de protocolul pe care l-am încheiat cu UNNPR, la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, la nivel de UAT sau de sector cadastral, noile cărţi funciare sunt deschise pe numele defuncţilor. Ulterior, ANCPI, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), sesizează Camerele Notarilor Publici, în a căror rază teritorială defuncţii şi-au avut ultimul domiciliu, în vederea emiterii certificatelor de moştenitor.

Practic, OCPI-urile transmit notarilor o cerere, precum şi lista proprietarilor decedaţi, care au deţinut imobile în UAT-urile incluse în PNCCF. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente: certificatul de deces, în copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, pusă la dispoziţia OCPI competent de către secretarul primăriei, care conţine toate datele de identificare ale succesibililor, extrasul de carte funciară pentru informare şi copii ale actelor de proprietate ale defunctului, colectate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică de către persoana autorizată care efectuează aceste lucrări. 

 

Subliniez faptul că proprietarii nu trebuie să meargă la notar, ci doar să coopereze cu reprezentanţii OCPI şi cu persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru general şi să le pună la dispoziţie documentele solicitate.

Capital: Protocolul cu UNNPR va fi extins şi anul viitor, pentru localităţile care vor intra în PNCCF?

Radu-Codruţ Ştefănescu: Protocolul semnat de ANCPI şi UNNPR a fost gândit de la bun început ca o colaborare pe termen lung, pentru a facilita şi accelera derularea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Vă pot spune că parteneriatul va înceta în termen de doi ani de la finalizarea PNCCF. Am stabilit acest termen având în vedere atât durata medie, cât și procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală în cadrul PNCCF.

Capital: Vă aşteptaţi ca bugetul alocat eliberării de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală să fie la fel ca în acest an şi în 2018?

Radu-Codruţ Ştefănescu: Pentru anul viitor, am alocat 30,5 mil. lei pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală. În condiţiile în care, conform protocolului semnat de ANCPI şi UNNPR, preţul plătit pentru o dezbatere succesorală în cadrul PNCCF este de 250 de lei/autorul succesiunii, un calcul simplu indică un număr maxim de 122.000 de posibili beneficiari ai dezbaterilor succesorale gratuite în 2018.

Capital: Odată cu implementarea PNCCF, românii au posibilitatea să verifice oricând situaţia imobilelor prin solicitarea extrasului de carte funciară online. Cât durează obţinerea lor? Este un serviciu solicitat?

 

Radu-Codruţ Ştefănescu: Într-adevăr, acum oricine poate afla situaţia unui imobil, chiar şi în câteva minute. Vorbim despre eliberarea online a extrasului de carte funciară pentru informare, serviciu care costă 20 de lei şi este disponibil prin platforma online e-payment (http://epay.ancpi.ro). Solicitantul îşi face cont la noi pe site, pune în coș documentele care îl interesează şi plătește prin intermediul cardului bancar. Extrasul este eliberat pe loc, dacă actul respectiv este disponibil în format electronic. În situaţia în care documentul nu este introdus în sistemul electronic, angajaţii noştri fac conversia cărţii funciare în format electronic şi o transmit solicitantului.

Precizez că informaţiile conţinute de extrasul de carte funciară obţinut online pot fi verificate la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul  disponibil în antet, care este valabil 30 de zile de la momentul generării documentului.

Vă mai pot spune că, în 2017, pe platforma epay.ancpi.ro au fost înregistrate peste 27.000 de solicitări formulate de cei aproximativ 9.200 de utilizatori.

 

Harta lucrărilor de cadastru realizate până acum
Localităţile în care se poate obţine gratuit certificatele de moştenitor sunt evidenţiate pe hartă cu albastru închis şi verde cu puncte albe
Click pe hartă pentru mărire