Astfel, conform planului ministerului Educației, elevii și profesorii vor trece printr-un circuit strict de dezinfectare, iar într-o sală de clasă nu vor fi prezenți mai mult de 10 elevi. De asemenea, atât elevii, cât și profesorii vor primi zilnic două măști de protecție, iar școlile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide. Ca o ultimă posibilitate, ce se află la dispoziția elevilor, există și pregătirea online.

Evaluarea Națională 2020. Modele de subiecte

Pe site-ul ministerului au fost publicate atât modele pentru limba română, limba maternă și matematică, dar și baremele de corectare. Conform baremului, nu se acordă fracţiuni de punct și nu se acordă punctaje intermediare, decât dacă este specificat explicit. Se acordă zece puncte din oficiu iar nota finală se obține prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

Evaluarea Națională 2020. Modele de subiecte limba română

Conform modelului disponibil pe site-ul Ministerului Educației, la limba română elevii vor avea două subiecte de rezolvat, timpul de lucru fiind de două ore.

Primul subiect se bazează pe un text dat, iar printre cerințe se poate număra găsirea unor sinonime, menționarea rolului virgulei sau explicarea modului de formare a unor cuvinte. Tot aici elevilor li s-ar putea cere și să redacteze o compunere.

Și cel de-al doilea subiect ar putea fi bazat tot pe un text dat, iar elevii vor avea de rezolvat diverse cerințe, printre care și o narațiune pe o o anumită temă.

Evaluarea Națională 2020. Modele de subiecte matematică

Pentru evaluarea la matematică elevii vor avea la dispoziție tot două ore. Și în acest caz se acordă zece puncte din oficiu.

Conform modelului, proba de la matematică ar putea avea trei subiecte, fiecare cu mai multe subpuncte, fiecare valorând câte 5 puncte.

Evaluarea Națională 2020. Calendarul anunțat de minister

2 – 5 iunie: Înscrierea elevilor

5 iunie 2020: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă

17 iunie: Matematica – probă scrisă

18 iunie: Limba și literatura maternă – probă scrisă

22 iunie: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie: Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

23-26 iunie: Soluționarea contestațiilor

27 iunie: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Evaluarea Națională 2020. Modele de subiecte

Modelele puse la dispoziție de Ministerul Educației pot fi descărcate din link-urile de mai jos.

Limba română

EN 2020 Limba romana model

EN 2020 Limba romana barem

Matematică

EN 2020 Matematica model

EN 2020 Matematica barem

Limba maternă

EN 2020 Limba_materna modele si barem