Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 6 iulie 2015, ora 11,00.

Lucrarea constă în montarea unui container de tensiune medie în staţia de transformare Ştefan cel Mare. "Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor similare executate în ultimii cinci ani, din care să rezulte că au fost executate, la nivelul a maximum patru contracte, în conformitate cu normele profesionale în domeniu", se precizează în anunţ.

De asemenea, trebuie să demonstreze că au fost finalizate lucrări similare celor prevăzute în caietul de sarcini, în valoare cumulată de cel puţin 1,3 milioane lei, fără TVA (cel puţin 1,1 milioane lei lucrări în staţii electrice de transformare şi cel puţin 200.000 lei pentru lucrări de execuţie reţele de tensiune medie).

Enel Distribuţie gestionează şi modernizează reţelele electrice din cele trei regiuni Banat, Dobrogea şi Muntenia Sud, având ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie. Compania distribuie anual circa 15 TWh de electricitate printr-o reţea de peste 90.000 kilometri. AGERPRES