În 2011, statul va plăti 449 de mii de indemnizaţii de şomaj, cu o valoare medie lunară de 476 lei, şi 45 de mii de indemnizaţii pentru absolvenţi, de 250 lei lunar, conform proiectului de buget. În septembrie 2010, numărul total al şomerilor indemnizaţi era de 325 de mii de persoane, iar al celor neindemnizaţi de 344 de mii de persoane.
Cheltuielile totale ale fondului de şomaj pentru anul viitor sunt estimate la 4,4 miliarde lei. Doar 31% din această sumă va fi obţinută din încasările din contribuţiile angajaţilor şi angajatorilor, restul urmând să fie virat de la bugetul de stat. Dealtfel, şi în 2010, transferurile de la bugetul de stat către fondul de şomaj au fost în jur de trei miliarde lei. La întocmirea bugetului pentru acest an, guvernul a subestimat cheltuielile fondului la circa 1,2 miliarde lei, majorându-le ulterior prin rectificări bugetare.
Rata şomajului este estimată la 7,8% în 2011, în buget, în timp ce Comisia Naţională de Prognoză o anticipa, în prognoza de toamnă, la 7,2%.