La jumătatea anului 2013 se vor crea opt direcţii generale regionale, având competenţă teritorială similară celor opt regiuni de dezvoltare, care vor integra administrarea contribuabililor mijlocii la nivel de regiune şi care vor deţine funcţii suport adecvate, conform sursei citate.

De asemenea, în anul 2015, numărul de administraţii financiare va fi redus până la 47 de unităţi, câte una în fiecare judeţ şi în sectoarele Municipiului Bucureşti, iar direcţiile regionale de finanţe publice, cele de vamă şi cele de gardă financiară vor fuziona într-o singură structură, sub condiţia automatizării proceselor de activitate şi a consolidării sistemului informatic, în aşa fel încât să compenseze lipsa prezenţei în teritoriu a oficiilor fiscale.

Recalificarea şi redistribuirea personalului către domeniile deficitare – inspecţie fiscală, control vamal ulterior, asistenţă contribuabili, structuri dedicate contribuabililor mari şi mijlocii sau unităţilor cu un mare număr de contribuabili – şi recrutarea de specialişti pentru funcţii cu valoare adăugată mare – tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, juridic, anumite funcţii de management – se va realiza cu încadrarea în numărul actual de posturi.

Între obiectivele autorităţilor fiscale se numără creşterea nivelului conformării voluntare la declarare de la 87,27% în 2011, la 92% în 2016 şi a nivelului conformării voluntare la plată de la 77,9% în 2011 la 85% în 2016. De asemenea, se estimează creşterea ponderii în PIB a veniturilor colectate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la 28,75% în anul 2011, la peste 30,5% în 2016, bazată pe măsuri de îmbunătăţire a colectării în condiţiile unei politici fiscale neutre din punct de vedere al veniturilor.

Programului de Convergenţă 2012 – 2015 precizează că politica în domeniul administrării fiscale vizează creşterea nivelului veniturilor bugetare exprimate ca procent în PIB, ceea ce reprezintă pilonul principal în jurul căruia s-a construit strategia de reformă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Obiectivele reformei pentru perioada 2012 – 2016 sunt îmbunătăţirea conformării voluntare, combaterea fermă a evaziunii fiscale, creşterea eficienţei colectării.

Obiectivele pe termen mediu ale ANAF sunt combaterea fraudei multinaţionale, în special a celei intracomunitare, combaterea fraudei carusel, colaborarea cu administraţiile fiscale şi organismele europene pentru prevenirea şi combaterea fraudei transfrontaliere, îmbunătăţirea şi perfecţionare tehnicilor, metodelor şi abilităţilor de control.

De asemenea, ANAF se va axa pe verificarea persoanelor fizice foarte bogate, creşterea numărului de acţiuni în trafic ale echipelor mobile ale Gărzii Financiare şi ale ANV, monitorizarea şi intervenţia operativă în domeniile cu risc fiscal ridicat – produse accizate, achiziţii intracomunitare, operaţiuni de import/export, menţionează Programul de Convergenţă.

Principalele îmbunătăţiri procedurale pe care ANAF le va implementa în perioada 2012 – 2016 sunt creşterea gradului de declarare electronică la distanţă până la 98% din totalul declaraţiilor primite pentru persoanele juridice, introducerea unui catalog de servicii pentru contribuabili şi a standardelor de calitate în domeniul asistenţei contribuabililor, creşterea ariei de cuprindere a activităţii de asistenţă contribuabili, pentru a se transforma în unicul punct de contact al contribuabilului cu ANAF.

Potrivit Programului de Convergenţă, ANAF urmăreşte stimularea creşterii ponderii plăţilor prin sistemul bancar şi crearea pentru contribuabili (persoane fizice şi juridice) a posibilităţii de a-şi vizualiza situaţia fiscală, de a solicita şi de a primi documente prin portalul ANAF.