„În urma căderilor masive de zăpadă din perioada ianuarie-februarie 2012, au fost afectate suprafeţe semnificative de spaţii protejate, sere şi solarii. Pe baza înştiinţărilor formulate de producătorii agricoli către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, s-au înregistrat pagube de 1.356.699 metri patraţi de geam pentru sere, respectiv 2.556.512 metri patraţi de  folie plastic pentru solarii”- se arată într-un comunicat remis de MADR.

 „Am identificat aproximativ 2.950 de producători afectaţi de căderile masive de zăpadă, din 31 judeţe. Ajutorul se acordă în conformitate cu Regulamentul CE nr.1535/2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole şi vizează un sprijin maxim, pe care îl poate primi fiecare producător agricol afectat, de până la 7500 euro/beneficiar, respectiv 33.000 lei”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, la finalul şedinţei de guvern.
Acordarea ajutorului de minimis va compensa valoarea estimativă a pagubelor produse la materialele de acoperire a spaţiilor protejate, şi anume, geamul şi folia.

Schema de ajutor de minimis se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

a)producători agricoli persoane fizice;
b)producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Schema de ajutoare propune acordarea de sume, diferenţiată pe categorii de beneficiari, avându-se în vedere calitatea acestora de persoane fizice sau persoane juridice, astfel: 18,00 lei/mp pentru geam şi/sau 2,25 lei/mp pentru folie, pentru producători agricoli persoane fizice, respectiv 24,0 lei/mp pentru geam şi/sau 3 lei/mp pentru folie, pentru celelalte categorii de beneficiari. Resursele financiare necesare sunt de 8.520 mii lei (circa 1.930 mii euro) şi se asigură din bugetul MADR pentru anul 2012.

În aceeaşi şedinţă, guvernul a aprobat şI proiectul de hotărâre  pentru modificarea anexei lă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.

Astfel, pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor şi porcinelor au fost stabilite următoarele plafoane: la păsări,  246.480 mii lei(având în vedere deconturile aferente primelor două trimestre, depuse la APIA, care însumează 253.600 mii lei, rezultă că suma alocată acoperă doar 97,1 % din valoarea totală aprobată); la porcine, 170.000 mii lei(având în vedere deconturile aferente primelor două trimestre, care însumează 204.900 mii lei, rezultă că suma alocată  acoperă  doar 82,9 % din valoarea totală aprobată).

Potrivit comunicatului MADR, „din analiza utilizării fondurilor alocate celorlalte forme de ajutor de stat, prevăzute în anexa la HG nr. 975/2011, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că la ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, faţă de suma alocată de 380.995 mii lei, se preconizează utilizarea a 290.995 mii lei, estimându-se o economie de 90.000 mii lei, iar la plata primelor de asigurare, faţă de 42.549 mii lei, se preconizează o economie de 20.000 mii lei”.

„Am considerat că este util să facem o realocare, să modificăm anexa la HG nr. 975/2011, astfel încât cele două sectoare atât de importante pentru dezvoltarea sectorului agricol din România să beneficieze de suplimentare şi, în felul acesta, producătorilor respectivi să li se aloce, în continuare, acest sprijin”, a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin. Aşadar, sumele economisite se vor redistribui pentru acordarea de ajutoare în favoarea bunăstării păsărilor şi a porcinelor.