Depozitele în lei ale societăţilor nefinanciare şi ale instituţiilor financiare nemonetare s-au diminuat cu 1,3 la sută, până la 50,298 miliarde lei, faţă de august, iar la 30 septembrie 2012, faţă de 30 septembrie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice înregistrau o scădere de 1 la sută (-6 la sută în termeni reali).

Depozitele totale în valută ale populaţiei şi persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,8 la sută, până la nivelul de 68,974 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,1 la sută, până la 15,215 miliarde euro).

Comparativ cu luna septembrie 2011, la 30 septembrie 2012, depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 12,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 7,7 la sută).

Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 11,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 6,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 13,9 la sută (creşterea exprimată în euro fiind de 9,4 la sută).
SURSA: Agerpres