Delia Popescu este preşedintele Agenţiei pentru Agenda Digitală din România, instituţie publică finanţată din venituri proprii şi aflată în coordonarea Prim-Ministrului.

S-a născut la 22 noiembrie 1978, în Bucureşti.

Activează în domeniul e-guvernării din anul 2003, ocupându-se de dezvoltarea şi implementarea sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor publice electronice, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul de afaceri (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice-SEAP, Sistemul Informatic de Atribuire Electronică în transporturi-SIAE, Punctul de Contact Unic electronic – PCUe, Sistemul Naţional Electronic de Plată online taxe şi impozite – SNEP).

Principala sa preocupare a fost susţinerea de parteneriate strategice destinate unei implementări coerente de servicii de eGuvernare, având ca principal obiectiv îmbunătăţirea performanţei administraţiei publice prin oferirea de servicii electronice de calitate.

A fost şef Serviciu Atribuire Electronică în Transporturi (iul. 2006-nov. 2007), şef Serviciu Atribuire Electronică în Transporturi în cadrul Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (2007-2008), director al departamentului documentare tehnică în cadrul Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (2008-2009), vicepreşedinte (iun. 2009- nov. 2009), al Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, vicepreşedinte (nov. 2009 – ian. 2014) al Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, subordonat Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Din 2013, este membru în Consiliul INIS-Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale privind datele spaţiale. 

Din ianuarie 2014, este preşedintele Agenţiei pentru Agenda Digitală din România.