Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 20 de miliarde de lei în primele şapte luni ale anului, echivalentul a 3,9% din PIB, după ce a urcat în luna iulie cu aproape două miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Deficitul bugetar a fost rezultatul unor venituri totale de 93,3 miliarde lei, mai mari cu 1,2% comparativ cu perioada similară din 2009, şi a unor cheltuieli de 113,3 miliarde de lei, cu 3,2% peste cele din primele şapte luni ale anului trecut.

Încasările au crescut în principal la veniturile din taxa pe valoare adăugată unde discrepanţa faţă de anul precedent s-a redus de la -3,7% la 30 iunie a.c. la -0,8% precum şi la accize unde încasările sunt mai mari cu 12,3% la bugetul de stat şi cu 7,7% la nivelul bugetului general consolidat.

Creşterea încasărilor din TVA s-a înregistrat îndeosebi pe lunile iunie şi iulie, influenţa din majorarea cotei de la 19% la 24% urmând a se reflecta începând cu luna august.

Veniturile din accize au crescut ca urmare a majorării nivelului de accizare aplicat de la 1 ianuarie 2010, a cursului mediu lei/EURO luat în calcul la plata accizelor pentru anul 2010, precum şi a creşterii cuantumului accizei la unele produse.

Se menţin decalaje importante la impozitul pe profit (-3,2%), impozitul pe venit (-5,4%) precum şi la contributii de asigurări sociale (-5,3%).

Au crescut cheltuielile bugetului general consolidat

Au crescut încasările din venituri nefiscale cu 1.998 milioane precum şi sumele restituite de Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate pentru proiecte cu finanţare europeană cu 1033 mil. lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 113,3 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 3,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal au înregistrat o reducere de 4,7%, la nivelul bugetului general consolidat cu menţiunea că la bugetul de stat acestea au crescut cu 3,5% ca urmare a reorganizării unor instituţii publice care au trecut, începând cu 5 noiembrie 2009, de la finanţarea din venituri proprii şi subvenţii, la finanţare integrală din bugetul de stat conform Legii nr. 329/2009.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 2,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Reducerea s-a înregistrat îndeosebi la bugetul de stat (-24,8%) în timp ce la bugetele locale acestea sunt mai mari cu 7,8%. Depăşirea înregistrată de administraţiile locale a continuat totuşi să se diminueze fiind mai redusă faţă de luna precedentă cu 1,9 puncte procentuale.

La celelate tipuri de cheltuieli s-au înregistrat de regulă creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent justificate de majorarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi şi angajării împrumuturilor pentru acoperirea acestora, în cazul cheltuielile cu dobânzi (+27,4%), precum şi de efortul bugetar aferent programelor cu finanţare UE (+152,3) şi cele cu finanţare din împrumuturi externe (+11,2%).

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital precum şi programe de investiţii finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele şapte luni în sumă de 14,4 miliarde lei, respectiv 2,8% din PIB.