Bugetul general consolidat a înregistrat în primele două luni din 2010 un deficit estimat la 5,8 miliarde de lei, reprezentând 1,1% din PIB.

Aceste date s-au înregistrat în condiţiile creşterii cheltuielilor cu 5,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut şi scăderii veniturilor cu 3%, potrivit Ministerului Finanţelor Publice.

„În primele două luni ale anului, veniturile bugetului general consolidat au fost de 25,2 miliarde lei, înregistrând un decalaj de 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv o scădere de 0,5 puncte procentuale ca pondere în PIB”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice.

Veniturile din impozite pe bunuri şi servicii s-au redus cu 10,9%

Veniturile din impozitul pe profit au crescut, în termeni nominali, cu 3,6% comparativ cu primele două luni ale anului trecut, iar cele din impozitul pe venit s-au micşorat cu 7,9%.

Totodată, veniturile din impozite şi taxe pe bunuri şi servicii s-au redus cu 10,9%, având o evoluţie diferenţiată. Astfel, în timp ce încasările din accize au urcat cu 210,3 milioane lei (10,5%), cele din TVA s-au redus cu 1,264 miliarde lei (-19%), acestea din urmă fiind influenţate şi de majorarea sumelor restituite, de la 1,41 miliarde lei la 1,66 miliarde lei.

31 miliarde lei, cheltuielile bugetare în primele două luni

Cheltuielile bugetului general consolidat au însumat în primele două luni 31 miliarde lei, înregistrând o creştere de 5,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Costurile cu bunurile şi serviciile au avansat cu 12% comparativ cu perioada ianuarie – februarie 2009, ca urmare a plăţii bunurilor şi serviciilor medicale ajunse la scadenţă din anul precedent.
Pe de altă parte, cheltuielile de personal au scăzut în primele două luni cu 0,7% faţă de perioada similară a anului trecut, ca urmare a celor patru zile de concediu fără plată efectuate în luna decembrie 2009 de personalul din sectorul bugetar.

Cheltuielile cu şomajul au explodat

Cheltuielile cu asistenţa socială s-au majorat cu 17,6%, iar cea mai mare creştere, de 133,3%, s-a înregistrat la asigurările pentru şomaj.
Şi costurile cu dobânzi au crescut în primele două luni, cu 13%, ca urmare a creşterii în termeni nominali a deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital precum şi transferuri pentru programele de dezvoltare, au însumat 2,8 miliarde lei, reprezentând 8,9% din totalul costurilor bugetului general consolidat, respectiv 0,5% din PIB.