"După data de 25 iulie 2011, contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, vor completa şi depune formularul 112 – "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul pe suport de hârtie", se arată într-un comunicat al Autorităţii fiscale.

Pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, angajatorii trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică sau să împuternicească persoane care deţin acest certificat.

Obţinerea unui certificat calificat se face de la unul din furnizorii acreditaţi de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi menţionaţi pe site-ul  www.mcsi.ro

Certificatul calificat obţinut trebuie înregistrat pe site-ul ANAF la secţiunea "Declaraţii electronice". Această înregistrare presupune mai multe operaţiuni ce trebuie efectuate de utilizator, respectiv descărcarea documentului de confirmare, completarea şi trimiterea acestuia spre avizare furnizorului certificatului calificat, înregistrarea documentului de confirmare avizat pe portalul ANAF în secţiunea dedicată, printarea, semnarea şi ştampilarea formularului 150 generat în urma înregistrării documentului de confirmare precum şi prezentarea la orice unitate fiscală cu formularul 150 completat, împreună cu actul de identitate şi documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului sau împuternicirea.

După verificarea documentelor, solicitantului i se transmite un e-mail prin care i se confirmă dreptul de utilizare a serviciului de depunere on-line a declaraţiilor fiscale.
SURSA: Agerpres